Izvršni postupak

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u situaciji kada ne postoje garancije da će apelant kao imalac izvršnog sudskog naslova moći naplatiti svoja potraživanja od Federacije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1307/08 od 9. jula 2010. godine, stav 40, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 95/10, ratna šteta

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u slučaju kada je time što su redovni sudovi usvojili prigovor u izvršnom postupku, zato što u prijedlogu za izvršenje nije naveden Zeničko-dobojski kanton nego pravno lice koje kod njega ima otvoren transakcijski račun, učinjeno iluzornim izvršenje sudske odluke koje predstavlja integralni dio „suđenja" u smislu člana 6. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1603/08 od 13. oktobra 2010. godine, stav 35, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 24/11, Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović" Visoko;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-63/09 od 22. februara 2011. godine, stav 38, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/11

Imajući u vidu činjenicu da Federacija nije izračunala ukupan zbir dugovanja po osnovu izvršnih sudskih odluka koji bi ažurirala sve dok za to postoji potreba, kao i činjenicu da ne postoji centralna i transparentna evidencija potraživanja o kojoj je bilo riječi u prethodnom dijelu obrazloženja odluke, proizlazi da apelanti kao imaoci izvršnih sudskih naslova nemaju garancije da će moći naplatiti svoja potraživanja od Federacije u razumnom roku, zbog čega Ustavni sud zaključuje da je u konkretnom slučaju došlo do povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u odnosu na pravo na izvršenje pravosnažne sudske odluke u razumnom roku, kao i prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1544/08 od 27. maja 2011. godine, stav 65, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/11, neizvršavanje pravosnažnih sudskih odluka, pravosnažno dosuđena potraživanja iz radnog odnosa, dodijeljena kompenzacija

Imajući u vidu činjenicu da Vlada Zeničko-dobojskog kantona nije izračunala ukupan zbir dugovanja po osnovu izvršnih sudskih odluka, koji bi ažurirala sve dok za to postoji potreba, kao i činjenicu da ne postoji centralna i transparentna evidencija potraživanja o kojoj je bilo riječi u prethodnom dijelu obrazloženja odluke, proizlazi da apelanti kao imaoci izvršnog sudskog naslova nemaju garancije da će u razumnom roku moći naplatiti svoja potraživanja od Zeničko-dobojskog kantona. Zbog toga, Ustavni sud zaključuje da je u konkretnom slučaju povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u odnosu na pravo na izvršenje pravosnažne sudske odluke u razumnom roku, te pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2110/08 od 12. oktobra 2011. godine, stav 54, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/11, pravosnažno dosuđeno potraživanje iz radnog odnosa za period od 2005. do 2006. godine, koje se treba namiriti iz kantonalnog nivoa vlasti, tj. iz budžetskih sredstava Zeničko-dobojskog kantona

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.