Izvršni postupak

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada ne postoje garancije da će apelant kao imalac izvršnog sudskog naslova moći naplatiti svoja potraživanja od Federacije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1307/08 od 9. srpnja 2010. godine, stavak 40., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 95/10, ratna šteta

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u slučaju kada je time što su redovni sudovi usvojili prigovor u izvršnom postupku, zato što u prijedlogu za izvršenje nije naveden Zeničko-dobojski kanton nego pravna osoba koja kod njega ima otvoren transakcijski račun, učinjeno iluzornim izvršenje sudske odluke koje predstavlja integralni dio „suđenja" u smislu članka 6. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1603/08 od 13. listopada 2010. godine, stavak 35., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 24/11, Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović" Visoko;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-63/09 od 22. veljače 2011. godine, stavak 38., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/11

Imajući u vidu činjenicu da Federacija nije izračunala ukupan zbir dugovanja po osnovi izvršnih sudskih odluka koji bi ažurirala sve dok za to postoji potreba, kao i činjenicu da ne postoji centralna i transparentna evidencija potraživanja o kojoj je bilo riječi u prethodnom dijelu obrazloženja odluke, proizlazi da apelanti kao imaoci izvršnih sudskih naslova nemaju garancije da će moći naplatiti svoja potraživanja od Federacije u razumnom roku, zbog čega Ustavni sud zaključuje da je u konkretnom slučaju došlo do povrede prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u odnosu na pravo na izvršenje pravomoćne sudske odluke u razumnom roku, kao i prava na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1544/08 od 27. svibnja 2011. godine, stavak 65., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/11, neizvršavanje pravomoćnih sudskih odluka, pravomoćno dosuđena potraživanja iz radnog odnosa, dodijeljena kompenzacija

Imajući u vidu činjenicu da Vlada Zeničko-dobojskog kantona nije izračunala ukupan zbir dugovanja po osnovi izvršnih sudskih odluka, koji bi ažurirala sve dok za to postoji potreba, kao i činjenicu da ne postoji centralna i transparentna evidencija potraživanja o kojoj je bilo riječi u prethodnom dijelu obrazloženja odluke, proizlazi da apelanti kao imaoci izvršnog sudskog naslova nemaju garancije da će u razumnom roku moći naplatiti svoja potraživanja od Zeničko-dobojskog kantona. Zbog toga, Ustavni sud zaključuje da je u konkretnom slučaju povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u odnosu na pravo na izvršenje pravomoćne sudske odluke u razumnom roku, te pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2110/08 od 12. listopada 2011. godine, stavak 54., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/11, pravomoćno dosuđeno potraživanje iz radnog odnosa za razdoblje od 2005. do 2006. godine, koje se treba namiriti iz kantonalne razine vlasti, tj. iz proračunskih sredstava Zeničko-dobojskog kantona

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.