Član 10. Evropske konvencije

Rivadulla Duró protiv Španije (broj 27925/21, odluka od 12. oktobra 2023. godine)

Osuda zbog javnog veličanja ili pravdanja terorizma, uvrede i klevete protiv krune i državnih institucija • Navodi o kršenju čl. 9. i 10. Konvencije očigledno neosnovani

Detaljnije


Bild GmbH & Co. KG protiv Njemačke (broj 9602/18, 31. oktobar 2023. godine)

Zabrana medijskoj kući da objavljuje snimak policijske intervencije bez prikrivanja lica jednog od policajaca • Kršenje člana 10. Konvencije

Detaljnije


Sanchez protiv Francuske (broj 45581/15, 15. maj 2023. godine)

Političar kažnjen u krivičnom postupku jer sa svog javno dostupnog zida na društvenoj mreži Facebook koji je koristio u izbornoj kampanji nije izbrisao islamofobne komentare trećih strana, koje su također osuđene • Naglašen utjecaj govora mržnje koji uzrokuje veću štetu u izbornom periodu • Zajednička odgovornost svih učesnika • Nema kršenja člana 10. Evropske konvencije

Detaljnije


Manole protiv Republike Moldavije (broj 26360/19, 18. juli 2023. godine)

Visoko sudsko vijeće razriješilo sutkinju jer je novinaru ukratko iznijela razloge svog izdvojenog mišljenja nakon izricanja izreke odluke, a prije objavljivanja kompletne odluke i izdvojenog mišljenja • Vrlo teška sankcija • Propust domaćih vlasti da ispitaju proporcionalnosti u odnosu na sankciju • Povreda člana 10. Konvencije

Detaljnije


Halet protiv Luksemburga (broj 21884/18, presuda Velikog vijeća, 14. februar 2023. godine)

Krivična kazna zbog otkrivanja povjerljivih dokumenata poslodavca iz privatnog sektora u vezi s poreznom praksom multinacionalnih kompanija • Konsolidacija prethodne sudske prakse Evropskog suda o zaštiti zviždača i dodatno pojašnjenje kriterija utvrđenih u presudi Guja • Povreda člana 10. Konvencije

Detaljnije


Ekayev protiv Rusije (broj 29396/15, 10. januar 2023. godine)

Osuda novinara za članak u kojem sudiju naziva „sitnim tiraninom” • Vrijednosni sud • Povreda člana 10. Konvencije

Detaljnije


OOO Memo protiv Rusije (broj 2840/10, 15. mart 2022. godine)

Zaštita komercijalnog uspjeha i održivosti preduzeća legitiman je interes pravnih lica, ali to tumačenje nije primjenjivo na tijelo koje ima izvršna ovlaštenja i koje kao takvo nije uključeno u direktne ekonomske aktivnosti • Interesi organa izvršne vlasti s državnim ovlaštenjima za održavanje dobrog ugleda razlikuju se od ugleda fizičkog ili pravnog lica koje se takmiči na tržištu • Rizik od ometanja slobode medija zaštitom izvršnih organa od medijskih kritika • Lako prepoznatljivi pojedinačni članovi takvog tijela nisu izuzeti od pokretanja postupka u svoje ime • Povreda člana 10. Konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.