Član 6. Evropske konvencije

Gloveli protiv Gruzije (broj 18952/18, 7. april 2022. godine)

Pristup sudu • Nemogućnost sudske revizije odluke kojom se odbija imenovanje kandidatkinje na sudijsku funkciju • Kršenje člana 6. Evropske konvencije

Detaljnije


Çela protiv Albanije (broj 73274/17, 29. novembar 2022. godine)

Pristup Ustavnom sudu • Nepredvidivost primjene novog roka za podnošenje ustavne žalbe • Nedostatak jasnog zakonodavstva i sudske prakse u pogledu polazne tačke za računanje novog roka • Kršenje člana 6. Evropske konvencije

Detaljnije


Kolomiyets protiv Ukrajine (broj 31195/13, 21. septembar 2023. godine)

Pristup sudu • Podnosioci predstavke nisu imali „pravo“ priznato domaćim zakonom • Predstavka odbačena kao ratione materiae nedopuštena

Detaljnije


Ugulava protiv Gruzije broj 2 (broj 22431/20, 1. februar 2024. godine)

Krivični postupak • Nepristrasan sud • Uključivanje bivšeg glavnog tužioca u vijeće Vrhovnog suda koje je odlučivalo o žalbi podnosioca predstavke dovoljno je da dovede u sumnju objektivnu nepristrasnost tog suda • Kršenje člana 6. Evropske konvencije

Detaljnije


Grygorov protiv Ukrajine (broj 44442/13, 11. januar 2024. godine)

Pristup sudu • Dostavljanje odluke • Rok za žalbu • Kršenje člana 6. Evropske konvencije

Detaljnije


Ćwik protiv Poljske (broj 31454/10, 5. novembar 2020. godine)

Dokazi pribavljeni mučenjem i zlostavljanjem koje su izvršila privatna lica • Povreda člana 6. stav 1. Evropske konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.