Члан 10 Европске конвенције

Rivadulla Duró против Шпаније (број 27925/21, одлука од 12. октобра 2023. године)

Осуда због јавног величања или правдања тероризма, увреде и клевете против круне и државних институција • Наводи о кршењу чл. 9 и 10 Конвенције очигледно неосновани

Детаљније


Bild GmbH & Co. KG против Њемачке (број 9602/18, 31. октобар 2023. године)

Забрана медијској кући да објављује снимак полицијске интервенције без прикривања лица једног од полицајаца • Кршење члана 10 Конвенције

Детаљније


Sanchez против Француске (број 45581/15, 15. мај 2023. године)

Политичар кажњен у кривичном поступку јер са свог јавно доступног зида на друштвеној мрежи Facebook који је користио у изборној кампањи није избрисао исламофобне коментаре трећих страна, које су такође осуђене • Наглашен утицај говора мржње који узрокује већу штету у изборном периоду • Заједничка одговорност свих учесника • Нема кршења члана 10 Европске конвенције

Детаљније


Manole против Републике Молдавије (број 26360/19, 18. јули 2023. године)

Високи судски савјет разријешио судију јер је новинару укратко изнијела разлоге свог издвојеног мишљења након изрицања изреке одлуке, а прије објављивања комплетне одлуке и издвојеног мишљења • Врло тешка санкција • Пропуст домаћих власти да испитају пропорционалности у односу на санкцију • Повреда члана 10 Конвенције

Детаљније


Halet против Луксембурга (број 21884/18, пресуда Великог вијећа, 14. фебруар 2023. године)

Кривична казна због откривања повјерљивих докумената послодавца из приватног сектора у вези с пореском праксом мултинационалних компанија • Консолидација претходне судске праксе Европског суда о заштити звиждача и додатно појашњење критеријума утврђених у пресуди Гуја • Повреда члана 10 Конвенције

Детаљније


Ekayev против Русије (број 29396/15, 10. јануар 2023. године)

Осуда новинара за чланак у којем судију назива „ситним тиранином” • Вриједносни суд • Повреда члана 10 Конвенције

Детаљније


ООО Мемо против Русије (број 2840/10, 15. март 2022. године)

Заштита комерцијалног успјеха и одрживости предузећа легитиман је интерес правних лица, али то тумачење није примјењиво на тијело које има извршна овлашћења и које као такво није укључено у директне економске активности • Интереси органа извршне власти с државним овлашћењима за одржавање доброг угледа разликују се од угледа физичког или правног лица које се такмичи на тржишту • Ризик од ометања слободе медија заштитом извршних органа од медијских критика • Лако препознатљиви појединачни чланови таквог тијела нису изузети од покретања поступка у своје име • Повреда члана 10 Конвенције

Детаљније