Član 8. Evropske konvencije

Capatîna protiv Rumunije (broj 911/16, 28. februar 2023. godine)

Mirno uživanje vlasništva • Privremeno oduzimanje imovine tokom krivičnog postupka vođenog zbog optužbi za korupciju i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom nakon osude nisu proizvoljni • U datim okolnostima nema pitanja nerazmjernosti u vezi s iznosima koji su zaplijenjeni i oduzeti • Pravična ravnoteža između suprotstavljenih interesa koja nije narušena • Nema povrede člana 1. Protokola broj 1

Detaljnije


C. protiv Rumunije, (broj 47358/20, 30. august 2022. godine)

Član 8. Evropske konvencije • Privatni život • Manjkava istraga povodom prijave podnositeljice predstavke o seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu • Pozitivna obaveza države • Propust u zaštiti ličnog integriteta podnositeljice predstavke • Nepoštovanje obaveze države da preduzme mjere za zaštitu od sekundarne viktimizacije • Povreda člana 8.

Detaljnije


Lacatus protiv Švicarske (broj 14065/15, 19. januar 2021. godine)

Privatni život • Kažnjavanje podnositeljice predstavke zbog prosjačenja • Član 8. primjenjiv na pravo na obraćanje drugima za pomoć • Ozbiljna, automatska i gotovo neizbježna sankcija koja je narušila ljudsko dostojanstvo izuzetno ranjivog lica koje se bavi prosjačenjem da bi preživjelo • Odsustvo detaljnog sudskog ispitivanja konkretne situacije podnositeljice predstavke • Nerazmjerna mjera u borbi protiv organiziranog kriminala i zaštita prava prolaznika, stanovnika i vlasnika preduzeća • Mogućnost manje restriktivnih mjera • Prekoračenje granice slobodne procjene • Kršenje člana 8. Konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.