Član 11. Evropske konvencije

Cheremskyy protiv Ukrajine (broj 20981/13, 7. decembar 2023. godine)

• Nedostatak jasnog pravnog osnova za zabranu održavanja mirnog okupljanja na neodređeno vrijeme podnosiocu predstavke • Zakonske odredbe ne ispunjavaju standard „kvaliteta zakona“ • Povreda člana 11. Evropske konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.