Član 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju

Safarov protiv Azerbejdžana (broj 885/12, 1. septembar 2022. godine)

Propust domaćih sudova da daju razloge za odbijanje tužbe za povredu autorskih prava protiv privatne strane koja je objavila digitalnu verziju knjige podnosioca predstavke na svojoj internetskoj stranici bez ovlaštenja ili plaćanja naknade • Povreda člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju

Detaljnije


Naskov i ostali protiv Republike Sjeverne Makedonije (br. 31620/15, 34859/15 i 14659/16, 12. decembar 2023. godine)

Ukidanje proprio motu pravomoćnog naloga za restituciju imovine zbog pravne i činjenične nemogućnosti izvršenja naloga koja se ogleda u tome da su treća lica u međuvremenu izgradila objekte na spornom zemljištu • Kršenje člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju

Detaljnije


Capatîna protiv Rumunije (broj 911/16, 28. februar 2023. godine)

Mirno uživanje vlasništva • Privremeno oduzimanje imovine tokom krivičnog postupka vođenog zbog optužbi za korupciju i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom nakon osude nisu proizvoljni • U datim okolnostima nema pitanja nerazmjernosti u vezi s iznosima koji su zaplijenjeni i oduzeti • Pravična ravnoteža između suprotstavljenih interesa koja nije narušena • Nema povrede člana 1. Protokola broj 1

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.