Преглед праксе Европског суда

Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода (Европска конвенција) као најзначајнији међународни уговор из области заштите људских права и слобода саставни је дио унутрашњег правног поретка Босне и Херцеговине. Према Уставу Босне и Херцеговине, Европска конвенција директно је примјењива и има супремацију над свим другим законима.

Када је ријеч о тумачењу права заштићених Европском конвенцијом, Европски суд за људска права (Европски суд) игра кључну улогу. Пракса Европског суда има далекосежан утицај на унапређење људских права и правне сигурности у Европи.

Уставни суд Босне и Херцеговине на својој интернет страници објављује све своје одлуке. За скоро сваку од њих се може рећи да представља примјер како Уставни суд Босне и Херцеговине, између осталог, примјењује праксу и стандарде утврђене у пракси Европског суда. На тај начин интернет страница Уставног суда Босне и Херцеговине пружа корисницима значајан извор праксе која им може обезбиједити и висок ниво знања о стандардима Европске конвенције. С циљем јачања вјештина за разумијевање и практичну примјену тих стандарда стручна служба Уставног суда Босне и Херцеговине припремила је анализу и приказе одређеног броја пресуда/одлука Европског суда. Прикази и анализе пресуда/одлука су разврстани према конвенцијским правима. Садрже уводне информације о тексту и кратак садржај, а за одређени број пресуда и линк на којем је више информација о пракси о одређеној теми. Ради се о текстовима информативне природе који не обавезују Уставни суд.