Pregled prakse Europskog suda

Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) kao najznačajniji međunarodni ugovor iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda sastavni je dio unutarnjeg pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, Europska konvencija izravno je primjenjiva i ima supremaciju nad svim drugim zakonima.

Kada je riječ o tumačenju prava zaštićenih Europskom konvencijom, Europski sud za ljudska prava (Europski sud) igra ključnu ulogu. Praksa Europskog suda ima dalekosežan utjecaj na unapređenje ljudskih prava i pravne sigurnosti u Europi.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine na svojoj internetskoj stranici objavljuje sve svoje odluke. Za skoro svaku od njih se može reći da predstavlja primjer kako Ustavni sud Bosne i Hercegovine, između ostalog, primjenjuje praksu i standarde utvrđene u praksi Europskog suda. Na taj način internetska stranica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine pruža korisnicima značajan izvor prakse koja im može osigurati i visoku razinu znanja o standardima Europske konvencije. S ciljem jačanja vještina za razumijevanje i praktičnu primjenu tih standarda stručna služba Ustavnog suda Bosne i Hercegovine pripremila je analizu i prikaze određenog broja presuda/odluka Europskog suda. Prikazi i analize presuda/odluka su razvrstani prema konvencijskim pravima. Sadrže uvodne informacije o tekstu i kratak sadržaj, a za određeni broj presuda i link na kojem je više informacija o praksi o određenoj temi. Radi se o tekstovima informativne prirode koji ne obvezuju Ustavni sud.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.