Pregled prakse Europskog suda

OOO Memo protiv Rusije (broj 2840/10, 15. ožujka 2022. godine)

Zaštita komercijalnog uspjeha i održivosti poduzeća legitiman je interes pravnih osoba, ali to tumačenje nije primjenjivo na tijelo koje ima izvršne ovlasti i koje kao takvo nije uključeno u izravne ekonomske aktivnosti • Interesi organa izvršne vlasti s državnim ovlastima za održavanje dobrog ugleda razlikuju se od ugleda fizičke ili pravne osobe koja se takmiči na tržištu • Rizik od ometanja slobode medija zaštitom izvršnih organa od medijskih kritika • Lako prepoznatljivi pojedinačni članovi takvog tijela nisu izuzeti od pokretanja postupka u svoje ime • Povreda članka 10. Konvencije

Detaljnije


A. E. protiv Bugarske (broj 53891/20, 23. svibanj 2023. godine)

Propust države u adekvatnom procesuiranju nasilja u porodici • Nedovoljna zaštita podnositeljice predstavke – maloljetnice kao žrtve nasilja u porodici • Prikaz razvoja prakse Europskog suda od prvobitnih parametara za analizu i utvrđenje povreda u svezi s nasiljem u porodici na osnovu članka 8. Konvencije do nadogradnje praćene analizom članka 3. i u konačnici članka 14. • Povreda čl. 3. i 14. u svezi sa člankom 3. Konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.