Начело jura novit curia

Гросам против Чешке (број 19750/13, 1. јуни 2023. године)

Члан 34 • Појединачна пријава • „Рекарактеризација“ притужбе подносиоца представке којом је Вијеће проширило обим предмета ван оног који је првобитно наведен у обрасцу за пријаву • Пресуда појашњава ограничења улоге „господара карактеризације” и принцип jura novit curia

Детаљније