Načelo jura novit curia

Grosam protiv Češke (broj 19750/13, 1. lipnja 2023. godine)

Članak 34. • Pojedinačna prijava • „Rekarakterizacija“ pritužbe podnositelja predstavke kojom je Vijeće proširilo opseg predmeta izvan onog koji je prvobitno naveden u obrascu za prijavu • Presuda pojašnjava ograničenja uloge „gospodara karakterizacije” i načelo jura novit curia

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.