Načelo jura novit curia

Grosam protiv Češke (broj 19750/13, 1. juni 2023. godine)

Član 34. • Pojedinačna prijava • „Rekarakterizacija“ pritužbe podnosioca predstavke kojom je Vijeće proširilo obim predmeta van onog koji je prvobitno naveden u obrascu za prijavu • Presuda pojašnjava ograničenja uloge „gospodara karakterizacije” i načelo jura novit curia

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.