Članak 14. Europske konvencije

Jurčić protiv Hrvatske (broj 54711/15, 4. veljače 2021. godine)

Neopravdana, izravna diskriminacija na temelju spola zbog odbijanja naknade u svezi s radnim odnosom trudnici koja je bila podvrgnuta izvantjelesnoj oplodnji neposredno prije zasnivanja radnog odnosa • Financijske obveze nametnute državi tijekom trudnoće žene ne mogu opravdati razliku u tretmanu na temelju spola • Kršenje članka 14. Europske konvencije u svezi sa člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Detaljnije


B. T. protiv Rusije (broj 15284/19, 19. ožujka 2024. godine)

Diskriminacija na temelju spola • Pravo na roditeljsko odsustvo muškog policijskog osoblja uvjetovano objektivnim nedostatkom majčinske brige za njihovu djecu • Nema razumnog odnosa proporcionalnosti između legitimnog cilja održavanja operativne učinkovitosti policije i razlika u tretmanu između muškog i ženskog osoblja • Nedostatak razumnog i objektivnog opravdanja • Kršenje članka 14. Konvencije u svezi sa člankom 8.

Detaljnije


Basu protiv Njemačke (broj 215/19, 18. listopada 2022. godine)

Nedostatak neovisne učinkovite istrage tvrdnji o rasnom profiliranju prilikom policijske provjere identiteta u vlaku • Postignut prag ozbiljnosti da bi provjera potpadala pod djelokrug članka 8 • Kršenje članka 14. u svezi sa člankom 8.

Detaljnije


A. E. protiv Bugarske (broj 53891/20, 23. svibanj 2023. godine)

Propust države u adekvatnom procesuiranju nasilja u porodici • Nedovoljna zaštita podnositeljice predstavke – maloljetnice kao žrtve nasilja u porodici • Prikaz razvoja prakse Europskog suda od prvobitnih parametara za analizu i utvrđenje povreda u svezi s nasiljem u porodici na osnovu članka 8. Konvencije do nadogradnje praćene analizom članka 3. i u konačnici članka 14. • Povreda čl. 3. i 14. u svezi sa člankom 3. Konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.