Mirno uživanje imovine

Gubitak prvenstvenog prava pripajanja prostorija dijela zajedničkih prostorija zbog zakonom utvrđenih razloga ne može se smatrati povredom prava na imovinu.
• Odluka broj U-3/01 od 31. kolovoza 2001. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 5/02

Nije bilo proizvoljne primjene zakona u postupku u kojem je utvrđivana valjanost ugovora o kupoprodaji stana nakon smrti nositelja stanarskog prava, prije nego je Pravobraniteljstvo ovjerilo ugovor, i zahtjev odbijen, zbog čega je zaključeno da nema povrede prava na imovinu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-83/02 od 23. srpnja 2004. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 43/04, valjanost ugovora o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo nakon smrti nositelja stanarskog prava, a prije nego je Pravobraniteljstvo ovjerilo ugovor

Nema miješanja u apelantičino pravo na uživanje imovine s obzirom da osporenim rješenjima nije na drugačiji način riješeno o njezinom pravu da joj dužnik isplati određeni novčani iznos od načina kako je dosuđeno u presudi koja predstavlja izvršni naslov.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-115/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 30/05

Ustavni sud je zaključio da se u konkretnom slučaju oduzimanjem jednih, a neoduzimanjem drugih nekretnina (u svezi s kojima apelantovo imovinsko pravo dobiva određena ograničenja) radi o miješanju u pravo na mirno uživanje apelantovih nekretnina koje nisu eksproprirane.
• Odluka o meritumu broj AP-528/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 24., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 17/06, upravni postupak, zahtjev za potpunu eksproprijaciju u slučaju kada se eksproprijacijom samo jednog dijela imovine dovodi do nemogućnosti normalnog korištenja preostalog dijela imovine, utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Sudovi su utvrdili da je apelantica bila posljednji posjednik i da je tuženi izvršio smetanje posjeda, ali su, ipak, odbili apelantičin zahtjev za vraćanje u posjed. Takvo postupanje predstavlja proizvoljnu i pogrešnu primjenu zakona i povredu apelantičinog prava na imovinu koje je zaštićeno načelom zakonitosti prema članku II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članku 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, a koji jasno propisuje da „nitko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom“.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-148/05 od 29. rujna 2006. godine, stavak 44., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 9/07

U slučaju apelanata nadležni općinski organ je, kao i CRPC, u  okviru  pozitivne obveze provođenja efektivnih mjera s ciljem zaštite prava na mirno uživanje imovine, proveo postupak i utvrdio da sporno zemljište, u smislu članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, predstavlja imovinu apelanata koja im se u skladu s važećim imovinskim zakonima mora vratiti u posjed. Međutim, Ustavni sud zaključuje da deklarativno donošenje navedenih odluka bez njihovog provođenja i predaje imovine u posjed predstavlja miješanje u pravo apelanata na mirno uživanje imovine. Evidentno je da Općina Sanski Most nije pravodobno poduzela mjere u cilju izvršenja odluka o vraćanju imovine u posjed apelanata i time prekinula da se kontinuirano povređuje pravo apelanata na mirno uživanje imovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1471/06 od 13. svibnja 2008. godine, stavak 65., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 70/08

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.