Prijenos stanarskog prava

S obzirom na to da apelantica nije imala status nositelja stanarskog prava, niti je u vrijeme smrti svog djeda – nositelja stanarskog prava imala pravnu poziciju člana obiteljskog kućanstva nositelja stanarskog prava, koje bi, eventualno, moglo predstavljati  dio prava na korištenje nekretnine (stana) – ona ne uživa zaštitu iz članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, a time ni zaštitu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine glede svog očekivanja da stekne imovinu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-49/03 od 26. kolovoza 2004. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 48/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1031/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 35., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 48/05;
• Odluka o meritumu broj AP-707/05 od 13. rujna 2005. godine, stavak 37., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 86/05

Stanarsko pravo obuhvaća pravo članova obiteljskog kućanstva na stjecanje stanarskog prava nakon smrti nositelja stanarskog prava, te pravo na kupnju stana u skladu s relevantnim propisima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-499/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 37., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 32/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ni članka II/3.(k) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-380/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Nema povrede prava na imovinu kada su nadležni organi odbili apelantov zahtjev za prijenos stanarskog prava po osnovi zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju s nositeljem stanarskog prava jer među njima nije zasnovana zajednica života. S obzirom na to da apelant, dakle, nikada nije imao konstituirano stanarsko pravo na spornom stanu, niti je po zakonu mogao očekivati da će to pravo steći, on nema „imovinu“ koja je zaštićena člankom II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine ili člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-7/05 od 15. lipnja 2005. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 58/05

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.