Prijenos stanarskog prava

S obzirom da apelantica nije imala status nositelja stanarskog prava, niti je u vrijeme smrti svoga djeda – nositelja stanarskog prava imala pravnu poziciju člana obiteljskog kućanstva nositelja stanarskog prava, koje bi, eventualno, moglo predstavljati  dio prava na korištenje nekretnine (stana) - ne uživa zaštitu iz članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, a samim tim ni članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine, glede svog očekivanja da stekne imovinu.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 49/03 od 26. kolovoza 2004. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04;

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1031/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 35., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/05;

• Odluka o meritumu broj AP 707/05 od 13. rujna 2005. godine, stavak 37., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05

Stanarsko pravo obuhvaća pravo članova obiteljskog kućanstva na stjecanje stanarskog prava nakon smrti nositelja stanarskog prava, te pravo na kupnju stana u skladu s relevantnim propisima.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 499/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 37., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH;

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 380/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Nema povrede prava na imovinu kada su nadležni organi odbili apelantov zahtjev za prijenos stanarskog prava po osnovi zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju s nositeljem stanarskog prava, jer među njima nije zasnovana zajednica života. S obzirom, dakle, da apelant nikada nije imao konstituirano stanarsko pravo na spornom stanu, niti je po zakonu mogao očekivati da će to pravo steći, on nema „imovinu" koja je zaštićena člankom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine ili člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 7/05 od 15. lipnja 2005. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/05

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.