Devizna štednja

Time što nije donesen određeni okvirni zakon kojim bi se reguliralo pitanje isplate stare devizne štednje Bosna i Hercegovina je propustila učinkovito zaštititi pravo na imovinu apelanata, čime su povrijeđena prava koja proizlaze iz članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-494/05 od 9. veljače 2006. godine, stavak 62., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 35/06;
• Odluka o meritumu broj AP-498/05 od 27. lipnja 2006. godine, stavak 7. i dalje, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 77/06

Ustavni sud zaključuje da su neutemeljene predmetne apelacije, podnesene protiv Bosne i Hercegovine, u svezi s navodima apelanata o povredi prava na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju jer donošenjem Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje nije došlo do neopravdanog miješanja u prava apelanata na imovinu. Također, Ustavni sud zaključuje da se Federacija Bosne i Hercegovine nije umiješala u pravo na imovinu apelanata jer je nadležnost za rješavanje pitanja isplate potraživanja po osnovi stare devizne štednje prenesena na državu.
• Odluka o meritumu broj AP-1391/06 od 4. rujna 2008. godine, stavak 47., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 91/08

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.