Zahtjev za preispitivanje – usvojen

Nakon donošenja odluke čije se preispitivanje traži, Ustavni sud je u svojim kasnijim odlukama br. U-1/02 od 19. novembra 2004. godine (tačka 36) i U-77/03 od 19. novembra 2004. godine (tač. 27. i 28), u pogledu utvrđivanja da li se u konkretnim slučajevima radilo o „domu“ apelanata u smislu člana 8. Evropske konvencije, zauzeo stav koji bi odlučno mogao utjecati na ishod konkretnog spora. Pored toga, u odluci čije se preispitivanje traži (tačka 36) Ustavni sud se pozvao na svoj raniji stav iz Odluke broj U-1/02 od 26. septembra 2003. godine, koja je objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 8/04 od 24. marta 2004. godine. Međutim, Ustavni sud je nakon toga donio Rješenje broj U-1/02 od 29. oktobra 2004. godine o preispitivanju navedene odluke i zatim novu Odluku broj U-1/02 od 19. novembra 2004. godine.
• Rješenje broj U-49/03 od 22. jula 2005. godine, stav 10.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.