Zahtjev za preispitivanje – usvojen

Nakon donošenja odluke čije se preispitivanje traži, Ustavni sud je u svojim kasnijim odlukama br. U-1/02 od 19. studenog 2004. godine (točka 36.) i U-77/03 od 19. studenog 2004. godine (toč. 27. i 28.), glede utvrđivanja je li se u konkretnim slučajevima radilo o „domu“ apelanata u smislu članka 8. Europske konvencije, zauzeo stajalište koje bi odlučno moglo utjecati na ishod konkretnog spora. Pored toga, u odluci čije se preispitivanje traži (točka 36.) Ustavni sud se pozvao na svoje ranije stajalište iz Odluke broj U-1/02 od 26. rujna 2003. godine, koja je objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 8/04 od 24. ožujka 2004. godine. Međutim, Ustavni sud je nakon toga donio Rješenje broj U-1/02 od 29. listopada 2004. godine o preispitivanju navedene odluke i potom novu Odluku broj U-1/02 od 19. studenog 2004. godine.
• Rješenje broj U-49/03 od 22. srpnja 2005. godine, stavak 10.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.