Sloboda mišljenja

Sloboda misli se može promatrati kao zaštita koja je primjenjiva na fazu prije samog izražavanja misli. Ukoliko sud utvrdi da sloboda izražavanja nije primjenjiva u konkretnom slučaju, isto se mora zaključiti i glede slobode misli.
• Odluka  broj  U  39/01  od  6.  travnja  2002.  godine,  stavak  27.,  objavljena  u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/02, izricanje disciplinske mjere zbog teže povrede radnih obveza, nema povrede članka 9. Europske konvencije i članka II/3.(g) Ustava BiH

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.