Pitanje o kojem je Ustavni sud BiH već odlučivao

Ustavni sud je u svojim odlukama br. AP-624/04 od 28. juna 2005. godine i AP-1617/05 od 20. oktobra 2006. godine riješio apelacije u kojima je apelant osporio iste odluke koje osporava u ovoj apelaciji, a koje su navedene u ovoj odluci. Stoga, Ustavni sud zaključuje da se radi o istim pitanjima o kojima je Ustavni sud već odlučivao, a iz navoda i dokaza iznesenih u apelaciji ne proizlazi da ima osnova za ponovno odlučivanje.
• Odluka o dopustivosti broj AP-1384/07 od 12. juna 2008. godine, stav 8.

Ustavni sud zaključuje da se u konkretnom slučaju radi o pitanju o kojem je već odlučivao, dakle o apelacijama u kojima apelanti pokreću pitanje kršenja prava na donošenje odluka u razumnom roku u predmetima koji u vrijeme podnošenja apelacija nisu bili okončani pred redovnim sudovima, te da nema osnova za ponovno odlučivanje sve do isteka roka ostavljenog navedenim subjektima za preduzimanje naloženih mjera. Nakon isteka tog roka, Ustavni sud će razmotriti izvršenje naloga iz svojih odluka.
• Odluka o dopustivosti broj AP-1356/17 od 6. novembra 2017. godine, stav 83, preduzimanje adekvatnih mjera s ciljem poštovanja standarda donošenja odluke u razumnom roku

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.