Dopustivost

Sadržaj: Izuzetna dopustivost; Prima facie (očigledno) neosnovana; Nenadležnost za odlučivanje; Odustanak od apelacije; Proticanje roka; Neovlašteno lice; Pitanje o kojem je Ustavni sud BiH već odlučivao; Zloupotreba prava na podnošenje apelacije; Izmijenjene pravne okolnosti; Apelacija ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH (Postupci u kojima se nisu utvrđivala „građanska prava i obavezeˮ u kontekstu člana 6. Evropske konvencije; Izvršni postupak; Ponavljanje postupka; Određivanje privremene mjere/mjere osiguranja; Povrat u prijašnje stanje (restitutio in integrum); Postupak upisa u sudski registar; Pokretanje krivičnog postupka protiv trećih lica; Nije krivična optužba; Ne uživa zaštitu koju pružaju Ustav BiH i Evropska konvencija; Postupak priznavanja strane sudske odluke; Razvod braka); Apelacija ratione personae inkompatibilna s Ustavom BiH; Apelacija ratione temporis inkompatibilna s Ustavom BiH; Pokrenut istovjetan postupak pred Domom za ljudska prava; Nije dopunnjena/precizirana apelacija; Apelacija preuranjena; Neiscrpljivanje pravnih lijekova; Privremene mjere – usvojene; Privremena mjera – odbijena; Zahtjev za preispitivanje – usvojen

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.