Događaji

Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na inicijativu Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) Sarajevo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas su posjetili studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Detaljnije


Predsjednica Galić u posjeti Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

Na poziv Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić je 7. decembra 2023. godine učestvovala u radu Konferencije koja je organizirana s  ciljem obilježavanja 75. godišnjice Opće deklaracije Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima i Međunarodnog dana ljudskih prava

Detaljnije


Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Danas su Ustavni sud Bosne i Hercegovine posjetili studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Detaljnije


Potpredsjednik Ćeman na konferenciji u Skoplju

U okviru projekta pod nazivom „Promoviranje ustavne žalbe kao najvažnijeg sredstva zaštite osnovnih prava u Sjevernoj Makedoniji“, Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i Ustavni sud Republike Sjeverne Makedonije 21. i 22. novembra 2023. godine održali su konferenciju o temi „Sveobuhvatna i efikasna ustavna žalba kao sredstvo za povećanje pravne zaštite građana“

Detaljnije


Predsjednica Galić na međunarodnoj konferenciji povodom obilježavanja 60 godina Ustavnog suda Republike Srbije

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić i šefica Kabineta Erda Začiragić su 16. novembra 2023. godine u Beogradu prisustvovale svečanosti i međunarodnoj konferenciji povodom obilježavanja 60 godina Ustavnog suda Republike Srbije

Detaljnije


Potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević na međunarodnoj konferenciji u Varšavi

Potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević je na poziv predsjednice Ustavnog suda Republike Poljske učestvovao na Međunarodnoj konferenciji  o temi „Ljudska prava: evropska perspektiva“, koja je održana 16. i 17. novembra 2023. godine u Varšavi

Detaljnije


Deseti forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Dana 10. i 11. novembra 2023. godine u Sarajevu je održan Deseti godišnji regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu pod nazivom „Uspostavljanje ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa: Evropski okvir“.

Detaljnije


Sedmi pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu

Dana 9. novembra 2023. godine u Sarajevu je održan Sedmi pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu pod nazivom „Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa“, a u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.