Događaji

Posjeta visokorangirane njemačke delegacije

Danas je Ustavni sud Bosne i Hercegovine posjetila delegacija visokorangiranih njemačkih zvaničnika iz oblasti zakonodavne, sudske i izvršne vlasti zajedno sa predstavnicima Fondacije Konrad Adenauer. Detaljnije


Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević i sutkinja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić na Regionalnoj konferenciji ustavnih sudova u Podgorici

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević i sutkinja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić u periodu od 5. do 7. juna 2019. godine učestvuju u radu Regionalne konferencije koja se o temi „Podjela i ravnoteža vlasti – nezavisnost ustavnih sudova“ održava u Podgorici Detaljnije


Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević na Međunarodnoj konferenciji u Minsku, Bjelorusija

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević učestvuje na Međunarodnoj konferenciji u Minsku u Bjelorusiji o temi „Moderna ustavna kretanja: Uloga ustavnog preispitivanja u konstitucionalizaciji prava”, koja se održava 30. i 31. maja 2019. godine povodom obilježavanja 25. godišnjice Ustavnog suda Bjelorusije Detaljnije


Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević na Međunarodnoj konferenciji i IX međunarodnom pravnom forumu u Sankt-Peterburgu

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević, na poziv predsjednika Ustavnog suda Ruske Federacije i ministra pravde Ruske Federacije, učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o temi „Ustavni identitet i univerzalne vrijednosti: Umjetnost balansa“ koja predstavlja početak rada IX međunarodnog pravnog foruma, koji se u periodu od 14. do 18. maja 2019. godine održavaju u Sankt-Peterburgu\/Ruska Federacija Detaljnije


Posjeta ambasadora – šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini

Njegova ekselencija Bruce G. Berton, ambasador – šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, sa saradnicima je posjetio 8. maja 2019. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine Detaljnije


Posjeta studenata Univerziteta u Bihaću

Danas su Ustavni sud Bosne i Hercegovine posjetili studenti Univerziteta u Bihaću Detaljnije


Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Danas su Ustavni sud Bosne i Hercegovine posjetili studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici Detaljnije


Seminar o temi „Poštivanje ljudskih prava i sloboda u krivičnom postupku”

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u saradnji i uz podršku Britanske ambasade i Centra AIRE (Advice on Individual Rights in Europe), organizirao je seminar o temi „Poštivanje ljudskih prava i sloboda u krivičnom postupku”. Seminar je organiziran s ciljem da se stvore uvjeti za poboljšanje praktične primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i podrške pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za evropske integracije Detaljnije


Copyrights @ 2021 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.