Događaji

Posjeta visoke delegacije Kraljevine Tajland

Danas je Ustavni sud Bosne i Hercegovine posjetila visoka delegacija Kraljevine Tajland koju je predvodio predsjednik Ustavnog suda Kraljevine Tajland Nurak Marpaneet Detaljnije


Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na zahtjev Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) Sarajevo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas su posjetili studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Detaljnije


Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Udine iz Italije

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas su posjetili studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Udine u Italiji u okviru studijske posjete Bosni i Hercegovini Detaljnije


Predsjednik Knežević i potpredsjednici Tadić i Ćeman na XXI međunarodnom kongresu o evropskom i komparativnom ustavnom pravu u Madridu

Na poziv profesora Rainera Arnolda s Univerziteta u Regensburgu, predsjednik i potpredsjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević, Mato Tadić i Mirsad Ćeman učestvuju na XXI međunarodnom kongresu o evropskom i komparativnom ustavnom pravu, koji se održava u Madridu, Španija, od 18. do 20. februara 2019. godine. Tema Kongresa je „Savremeni koncept vladavine prava i njegov razvoj kroz ustavno sudstvo“ Detaljnije


Predsjednik Knežević u radnoj posjeti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević danas boravi u radnoj posjeti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu Detaljnije


Posjeta ambasadora ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini

Njegova ekselencija Petr Anatoljević Ivancov, ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, posjetio je 20. decembra 2018. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine Detaljnije


Delegacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na Međunarodnoj konferenciji u Istanbulu

Na poziv predsjednika Ustavnog suda Republike Turske, delegacija Ustavnog suda u sastavu: Mato Tadić i Mirsad Ćeman, potpredsjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i Erda Začiragić, šefica Kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, učestvuje na Međunarodnoj konferenciji u Istanbulu, čija je tema „Uloga viših sudova u zaštiti vladavine prava i osnovnih sloboda“, koja se od 14. do 16. decembra 2018. godine održava u Istanbulu\/Republika Turska Detaljnije


Međunarodni dan ljudskih prava

Prvi član Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka, koju je Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila prije tačno 70 godina (10. decembra 1948. godine), glasi: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedni prema drugima postupaju u duhu bratstva.“ Polazni osnov Univerzalne deklaracije je da svaka osoba svuda i u svako doba ima pravo na cijeli niz ljudskih prava, te da ljudska prava pripadaju jednako svima bez diskriminacije po bilo kom osnovu i vežu nas zajedno kao globalnu zajednicu s istim vrijednostima i idealima Detaljnije


Copyrights @ 2021 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.