Događaji

Posjeta ambasadora Republike Turske

Njegova ekselencija Haldun Koç, ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini, posjetio je danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine 

Detaljnije


Okrugli sto o značaju i primjeni zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

U organizaciji Ministarstva pravde Republike Srpske danas je u Banjoj Luci organiziran Okrugli sto o značaju i primjeni zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 

Detaljnije


Predsjednik Knežević učestvovao na online XVIII konferenciji evropskih ustavnih sudova

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević učestvovao je na XVIII konferenciji evropskih ustavnih sudova koja je održana putem videolinka 24. i 25. februara 2021. godine u organizaciji Ustavnog suda Češke Republike

Detaljnije


Predugo trajanje sudskih postupaka ugrožava vladavinu prava

Pravo na suđenje u „razumnom roku“ bila je tema današnjeg događaja koji su organizirali Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) i AIRE centar, Program za Zapadni Balkan. Ministrima pravde, predstavnicima pravosudnih institucija i centara za obuku sudija i tužilaca predstavljena je publikacija Vodič – suđenje u razumnom roku, u kojoj se analizira primjena ovog prava i stanje u BiH.

Detaljnije


Posjeta ambasadora Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini

Njegova ekselencija Igor Kalabuhov, ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, posjetio je 27. januara 2021. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Regionalna online konferencija ustavnih sudova

U organizaciji njemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju IRZ, u saradnji sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, 11. decembra 2020. godine održana je Regionalna online konferencija ustavnih sudova o temi „Izdvojena mišljenja u ustavnim odlukama“

Detaljnije


Stupanje na dužnost novog međunarodnog sudije

Obavještavamo da, u skladu sa članom 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, novoimenovana međunarodna sutkinja Helen Keller stupa na dužnost sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 4. decembra 2020. godine

Detaljnije


Saopćenje za javnost

Obavještavamo vas da je na osnovu člana VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uvaženoj međunarodnoj sutkinji Ustavnog suda BiH Margariti Caci-Nikolovskoj, potpredsjednici Ustavnog suda BiH, 28. novembra 2020. godine prestao mandat sudije ovog suda budući da je na taj dan navršila 70 godina života do kada traje mandat sudija Ustavnog suda BiH

Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.