Događaji

Okrugli sto o sudskom odlučivanju o posebnim istražnim radnjama u Bosni i Hercegovini

Predsjednik Mato Tadić otvorio okrugli sto o temi “Sudsko odlučivanje o posebnim istražnim radnjama: četiri godine nakon odluka Ustavnog suda u predmetima br. U 5/16 i U 21/16”

Detaljnije


Regionalna online konferencija ustavnih sudova

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić učestvovao je u radu Regionalne online konferencije ustavnih sudova o temi „Zaštita prava na poštovanje porodičnog života u ustavnosudskoj praksi“, koja je održana 8. oktobra 2021. godine. Konferencija je organizirana u saradnji Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju IRZ i Ustavnog suda Republike Srbije

Detaljnije


Radni sastanak sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

U prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 15. septembra 2021. godine održan je radni sastanak predstavnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV)

Detaljnije


Izvještaj o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja predstavljen u Banjaluci i Tuzli

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 13. septembra ove godine sudijama u Banjaluci i Tuzli prezentirao izvještaj „Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja“

Detaljnije


Održan seminar za pravnike Ustavnog suda BiH

Pravnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine učestvovali su na seminaru o temama „Opći okvirni sporazum za mir“, „Standardi i proces rada u praksi Evropskog suda za ljudska prava“, te „Postupanja zaštićena članom 9. Evropske konvencije o ljudskim pravima“

Detaljnije


Izvještaj o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja predstavljen sudijama u Mostaru

Ustavni sud Bosne i Hercegovine predstavio je sudijama Općinskog i Kantonalnog suda u Mostaru izvještaj „Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja“

Detaljnije


Osmi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić, potpredsjednik Mirsad Ćeman i šefica Odjeljenja za prethodno ispitivanje dopustivosti i signiranje predmeta na Ustavnom sudu BiH Božana Vasković učestvovali su u radu Osmog regionalnog foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji je održan 3. i 4. septembra 2021. godine. Tema ovogodišnjeg foruma bila je „Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa“

Detaljnije


Promocija Izvještaja o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja

Izvještaj, koji su sačinili Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) i AIRE centar, predstavljen je sudijama Osnovnog i Apelacionog suda u Brčko Distriktu BiH, te sudijama Kantonalnog suda u Sarajevu 12. i 13. jula ove godine

Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.