Događaji

Deseti forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Dana 10. i 11. novembra 2023. godine u Sarajevu je održan Deseti godišnji regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu pod nazivom „Uspostavljanje ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa: Evropski okvir“.

Detaljnije


Sedma godišnja konferencija u okviru pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu

Dana 9. novembra 2023. godine u Sarajevu je održan Sedmi pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu pod nazivom „Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa“, a u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Delegacija Ustavnog suda BiH na Forumu u Sofiji

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić, potpredsjednici Mirsad Ćeman i Zlatko Knežević i šefica Kabineta predsjednika Erda Začiragić učestvovali su u radu Foruma balkanskih ustavnih sudova, koji je održan 27. oktobra 2023. godine u Sofiji, Republika Bugarska.

Detaljnije


Potpredsjednik Ćeman na Međunarodnoj konferenciji u Prištini

Na poziv predsjednice Ustavnog suda Republike Kosovo Grese Caka-Nimani, delegacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koju čine potpredsjednik Mirsad Ćeman i šefica Odjeljenja za ustavnosudsku praksu Ermina Dumanjić, učestvovala je u radu Međunarodne konferencije o temi “Doprinos ustavnih sudova u zaštiti i jačanju osnovnih vrijednosti demokratije, vladavine prava i osnovnih ljudskih prava i sloboda”, koja je 24. oktobra 2023. godine održana u Prištini, Kosovo

Detaljnije


Predsjednica Galić u radnoj posjeti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić i šefica Kabineta predsjednika Erda Začiragić učestvovale su u radu seminara koji je pod nazivom “Sudski dijalog putem mehanizma savjetodavnih mišljenja u skladu s Protokolom broj 16” organizirao Evropski sud za ljudska prava. Seminar je održan 13. oktobra 2023. godine u Evropskom sudu u Strasbourgu.

Detaljnije


Predsjednica Galić i potpredsjednik Ćeman na Regionalnoj konferenciji u Budvi

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić i potpredsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman učestvovali u radu Regionalne konferencije o temi “Zaštita prava na privatnost”, koja je u periodu od 4. do 6. oktobra 2023. godine održana u Budvi, Crna Gora.

Detaljnije


Posjeta predstavnika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za BiH

Izvjestioci Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu Zsolt Nemeth (Mađarska) i Aleksandar Nikoloski (Sjeverna Makedonija), u pratnji sekretara Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Matthieua Monina, u okviru posjete Bosni i Hercegovini danas su posjetili Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Detaljnije


Predsjednica Valerija Galić na Konferenciji u Rigi

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić je na poziv predsjednika Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Latvije učestvovala na Konferenciji o temi „Uloga pravosuđa u izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava” koja je održana 21. septembra 2023. godine u Rigi

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.