Događaji

Posjeta ambasadora i predsjedavajućeg Arbitražnog tribunala za spor o međuentitetskoj liniji razgraničenja u području Brčkog i prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za BD

Njegova ekselencija ambasador John Clint Williamson, predsjedavajući Arbitražnog tribunala za spor o međuentitetskoj liniji razgraničenja u području Brčkog, i Michael Scanlan, prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko distrikt, sa saradnicima su 12. novembra 2021. godine posjetili Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Predsjednik Tadić posjetio Univerzitet u Zenici i Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

Predsjednik Tadić je 10. novembra 2021. godine posjetio Univerzitet u Zenici. Tom prilikom predsjednik Tadić se sastao sa menadžmentom Univerziteta u Zenici na čelu sa Jusufom Durakovićem, rektorom Univerziteta, i Larisom Velić, predsjedavajućom Senata Univerziteta u Zenici i dekanesom Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Detaljnije


Visoki predstavnik Christian Schmidt posjetio Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt sa saradnicima danas je posjetio Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Saopćenje za javnost

Obavještavamo da je na osnovu člana VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uvaženom međunarodnom sudiji Ustavnog suda BiH Tudoru Pantiruu, potpredsjedniku Ustavnog suda BiH, 26. oktobra 2021. godine prestao mandat sudije ovog suda

Detaljnije


Okrugli sto o sudskom odlučivanju o posebnim istražnim radnjama u Bosni i Hercegovini

Predsjednik Mato Tadić otvorio okrugli sto o temi “Sudsko odlučivanje o posebnim istražnim radnjama: četiri godine nakon odluka Ustavnog suda u predmetima br. U 5/16 i U 21/16”

Detaljnije


Regionalna online konferencija ustavnih sudova

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić učestvovao je u radu Regionalne online konferencije ustavnih sudova o temi „Zaštita prava na poštovanje porodičnog života u ustavnosudskoj praksi“, koja je održana 8. oktobra 2021. godine. Konferencija je organizirana u saradnji Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju IRZ i Ustavnog suda Republike Srbije

Detaljnije


Radni sastanak sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

U prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 15. septembra 2021. godine održan je radni sastanak predstavnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV)

Detaljnije


Izvještaj o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja predstavljen u Banjaluci i Tuzli

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 13. septembra ove godine sudijama u Banjaluci i Tuzli prezentirao izvještaj „Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja“

Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.