Zakonito uhićenje po presudi suda

Apelant nije lišen slobode zbog toga što ne može ispuniti ugovornu obvezu, već zbog izvršenja kaznenog djela koje je kao takvo u vrijeme izvršenja djela bilo propisano zakonom, tako da nema povrede članka 5. Europske konvencije i članka 1. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-227/03 od 27. listopada 2004. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05, kaznena presuda za kazneno djelo prijevare

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.