Odustanak od apelacije

U slučaju kada apelant odustane od podnesene apelacije, apelacija će se odbaciti kao nedopuštena.
• Odluka o dopustivosti broj U-48/03 od 30. lipnja 2004. godine, stavak 13.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.