Pitanje o kojem je Ustavni sud BiH već odlučivao

Ustavni sud je u svojim odlukama br. AP-624/04 od 28. lipnja 2005. godine i AP-1617/05 od 20. listopada 2006. godine riješio apelacije u kojima je apelant osporio iste odluke koje osporava u ovoj apelaciji, a koje su navedene u ovoj odluci. Stoga, Ustavni sud zaključuje da se radi o istim pitanjima o kojima je Ustavni sud već odlučivao, a iz navoda i dokaza iznesenih u apelaciji ne proizlazi da ima osnove za ponovno odlučivanje.
• Odluka o dopustivosti broj AP-1384/07 od 12. lipnja 2008. godine, stavak 8.

Ustavni sud zaključuje da se u konkretnom slučaju radi o pitanju o kojem je već odlučivao, dakle o apelacijama u kojima apelanti pokreću pitanje kršenja prava na donošenje odluka u razumnom roku u predmetima koji u vrijeme podnošenja apelacija nisu bili okončani pred redovnim sudovima, te da nema osnove za ponovno odlučivanje sve do isteka roka ostavljenog navedenim subjektima za poduzimanje naloženih mjera. Nakon isteka tog roka, Ustavni sud će razmotriti izvršenje naloga iz svojih odluka.
• Odluka o dopustivosti broj AP-1356/17 od 6. studenog 2017. godine, stavak 83., poduzimanje adekvatnih mjera s ciljem poštovanja standarda donošenja odluke u razumnom roku

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.