Opravdana sumnja da je učinjeno kazneno djelo u kontekstu članka 5. Europske konvencije

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1.c) Europske konvencije kada je Sud BiH apelantu odredio pritvor iako iz osporenih rješenja proizlazi da za to nije bio ispunjen temeljni zakonski uvjet, a to je da postoji osnovana sumnja da je apelant učinio kaznena  djela koja mu se stavljaju na teret, jer se iz obrazloženja osporenih odluka ne može zaključiti da je zadovoljen  standard  postojanja  „osnovane  sumnje",  kako  je  to  definirano  člankom 20. ZKPBiH, niti da postoje „činjenice ili informacije na temelju kojih će objektivni promatrač zaključiti da je osoba koja je u pitanju mogla počiniti kazneno djelo za koje se tereti", kako to zahtijevaju standardi članka 5. stavak 1. točka c) Europske konvencije.
• Odluka o meritumu broj AP-1885/13 od 24. svibnja 2013. godine, stavak 63., kazneni postupak, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH;
• Odluka o meritumu broj AP-2147/13 od 12. lipnja 2013. godine, stavak 48., kazneni postupak, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da je povrijeđeno apelantovo pravo iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka c), st. 3. i 4. Europske konvencije jer Kantonalni sud nije ispoštovao obveze iz navedenih članaka koji nalažu obvezu provjere „zakonitosti" pritvora u bilo kojoj fazi postupka, a što uključuje jednako i pitanje postojanja osnovane sumnje, koje je osporeno žalbom, a što predstavlja temeljni element sudske kontrole nad zakonitošću mjere pritvora, zbog čega nije dao odgovor na ključno pitanje u svezi sa zakonitošću apelantovog pritvora.

• Odluka o meritumu broj AP-3321/17 od 11. listopada 2017. godine, stavak 47., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 78/17, pritvor, osnovana sumnja, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka c) Europske konvencije kada je redovni sud apelantu odredio pritvor iako iz osporenih rješenja proizlazi da za to nije bio ispunjen temeljni zakonski uvjet, a to je da postoji osnovana sumnja da je apelant učinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, jer se iz obrazloženja osporenih odluka ne može zaključiti da je zadovoljen standard postojanja „osnovane sumnje", kako je to definirano odredbama ZKP-a, niti da postoje „činjenice ili informacije na temelju kojih će objektivni promatrač zaključiti da je osoba koja je u pitanju mogla počiniti kazneno djelo za koje se tereti", kako to zahtijevaju standardi članka 5. stavak 1. točka c) Europske konvencije.
• Odluka o meritumu broj AP-5509/18 od 27. veljače 2019. godine, stavak 48., pritvor, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Postoji povreda prava iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije kada u okolnostima konkretnog slučaja nisu zadovoljeni standardi iz članka 5. stavak 3. Europske konvencije prema kojim postupak odlučivanja o pritvoru mora biti adversaran i uvijek mora biti osigurana jednakost oružja između stranaka, tj. tužitelja i osumnjičenog jer je apelantima bio uskraćen pristup dokumentima na kojim je utemeljen zaključak o postojanju osnovane sumnje koja čini bitan element zaštite od proizvoljnog uhićenja i lišavanja slobode propisan člankom 5. stavak 1. točka c) Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-627/20 od 8. travnja 2020. godine, stavak 64.;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-959/20 od 22. travnja 2020. godine, pritvor


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.