Opravdana sumnja da je učinjeno krivično djelo u kontekstu člana 5. Evropske konvencije

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1.c) Evropske konvencije kada je Sud BiH apelantu odredio pritvor iako iz osporenih rješenja proizlazi da za to nije bio ispunjen osnovni zakonski uvjet, a to je da postoji osnovana sumnja da je apelant učinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret jer se iz obrazloženja osporenih odluka ne može zaključiti da je zadovoljen  standard  postojanja  „osnovane  sumnje",  kako  je  to  definirano  članom 20. ZKPBiH, niti da postoje „činjenice ili informacije na osnovu kojih će objektivni posmatrač zaključiti da je lice koje je u pitanju moglo počiniti krivično djelo za koje se tereti", kako to zahtijevaju standardi člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije.
• Odluka o meritumu broj AP-1885/13 od 24. maja 2013. godine, stav 63, krivični postupak, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH;
• Odluka o meritumu broj AP-2147/13 od 12. juna 2013. godine, stav 48, krivični postupak, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da je povrijeđeno apelantovo pravo iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c), st. 3. i 4. Evropske konvencije jer Kantonalni sud nije ispoštovao obaveze iz navedenih članova koji nalažu obavezu provjere „zakonitosti" pritvora u bilo kojoj fazi postupka, a što uključuje jednako i pitanje postojanja osnovane sumnje, koje je osporeno žalbom, a što predstavlja osnovni element sudske kontrole nad zakonitošću mjere pritvora, zbog čega nije dao odgovor na ključno pitanje u vezi sa zakonitošću apelantovog pritvora.
• Odluka o meritumu broj AP-3321/17 od 11. oktobra 2017. godine, stav 47, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 78/17, pritvor, osnovana sumnja, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije kada je redovni sud apelantu odredio pritvor iako iz osporenih rješenja proizlazi da za to nije bio ispunjen osnovni zakonski uvjet, a to je da postoji osnovana sumnja da je apelant učinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, jer se iz obrazloženja osporenih odluka ne može zaključiti da je zadovoljen standard postojanja „osnovane sumnje", kako je to definirano odredbama ZKP-a, niti da postoje „činjenice ili informacije na osnovu kojih će objektivni posmatrač zaključiti da je lice koje je u pitanju moglo počiniti krivično djelo za koje se tereti", kako to zahtijevaju standardi člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije.
• Odluka o meritumu broj AP-5509/18 od 27. februara 2019. godine, stav 48, pritvor, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Postoji povreda prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije kada u okolnostima konkretnog slučaja nisu zadovoljeni standardi iz člana 5. stav 3. Evropske konvencije, prema kojim postupak odlučivanja o pritvoru mora biti adversaran i uvijek mora biti osigurana jednakost oružja između stranaka, tj. tužioca i osumnjičenog, jer je apelantima bio uskraćen pristup dokumentima na kojima je zasnovan zaključak o postojanju osnovane sumnje koja čini važan element zaštite od proizvoljnog hapšenja i lišavanja slobode propisan članom 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-627/20 od 8. aprila 2020. godine, stav 64;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-959/20 od 22. aprila 2020. godine, pritvor


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.