Nehumano postupanje

Ustavni sud zaključuje da je povrijeđeno apelantičino pravo da ne bude izložena nehumanom postupku u razdoblju od nastanka prometne nezgode u kojoj je smrtno stradao njezin suprug do okončanja kaznenog postupka koji se vodi protiv osobe okrivljene za nastanak ove nezgode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-12/02 od 19. travnja 2004. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04, neaktivnost organa u kaznenom gonjenju počinitelja kaznenog djela, utvrđena povreda članka 3. Europske konvencije

Ustavni sud primjećuje da je žalba apelanata u svezi s povredom ovog članka proizvoljna, a apelanti nisu priložili nikakve dokaze u prilog toj žalbi. Činjenica da su redovni sudovi odbili njihovu tužbu za naknadu štete nikako se ne može tumačiti kao radnja kojom su izloženi ponižavajućem i neljudskom postupku u smislu članka 3. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-173/02 od 15. lipnja 2004. godine, stavak 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04

Apelantov prigovor da je odveden u pritvor vezanih ruku, bez njegove dodatne argumentacije o takvom postupanju, može se tumačiti kao uobičajena dozvoljena mjera osiguranja i sprečavanja bijega, koja ne predstavlja prekomjernu i neopravdanu upotrebu sile, niti predstavlja, sama po sebi, kršenje prava iz članka 3. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-81/04 od 28. siječnja 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Činjenica da ni nakon skoro deset godina od prestanka ratnih djelovanja u Bosni i Hercegovini nadležne vlasti nisu dostavile apelantima informacije o sudbini članova njihovih obitelji, nestalih  tijekom  ratnog  sukoba  u  Bosni  i  Hercegovini,  dovoljna je Ustavnom sudu da zaključi da je u odnosu na članove obitelji nestalih osoba došlo do povrede prava na zabranu nehumanog postupka iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-129/04 od 27. svibnja 2005. godine, stavak 68., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-143/04 od 23. rujna 2005. godine, stavak 83., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-228/04 od 13. srpnja 2005. godine, stavak 50., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05, nestale osobe

Nema povrede apelantovog prava iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije jer su nadležni organi, nakon ubojstva apelantove majke, poduzeli odgovarajuće aktivnosti, te i sada poduzimaju aktivnosti s ciljem pronalaska osumnjičenih za predmetno ubojstvo, pa su time nadležni organi ispunili svoje obveze u skladu s pozitivnopravnim propisima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj-AP 2058/05 od 17. studenog 2006. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/07, nestale osobe

U situaciji kada vlasti Bosne i Hercegovine nisu poduzele mjere da ispitaju uvjete za uhićenje i pritvor apelanata i kada u odgovoru na apelaciju nisu osporeni navodi iz apelacije, Ustavni sud ne smatra da je potrebno dalje ispitivati uvjete za pritvor apelanata unatoč mogućim sumnjama.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2582/05 od 16. siječnja 2007. godine, stavak 86., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, lišavanje slobode od SFOR-a i uvjeti za pritvor, utvrđena povreda čl. 3., 5. i 8. Europske konvencije

U konkretnom slučaju činjenica da vlasti nisu pokrenule službenu istragu o nestanku i nasilnoj smrti člana obitelji apelanata i da nisu dostavili apelantima informacije o tome, prema mišljenju Ustavnog suda, apelante ne može ostaviti ravnodušnim. Naprotiv, nedjelovanje javnih vlasti kod apelanata mora izazvati „osjećanje straha, snažnog nemira i inferiornosti, koje je u stanju da žrtvu ponizi ili degradira", što predstavlja nehumano postupanje koje je zabranjeno člankom 3. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1107/06 od 27. veljače 2008. godine, stavak 56., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/08, propust vlasti da provedu istragu o okolnostima smrti sina apelanata, utvrđena povreda čl. 2. i 3. Europske konvencije i članka 1. Protokola broj 6 uz Europsku konvenciju

Propust državnih vlasti da duže razdoblje ne postupe u apelantovom predmetu, da ne pribave opipljive dokaze radi identificiranja i uhićenja osoba koje su minirale apelantovu kuću ukazuje da istraga nije zadovoljila zahtjeve iz članka 3. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3299/06 od 17. ožujka 2009. godine, stavak 43., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/09, izostanak pozitivne obveze javne vlasti da pravovremeno provede službenu istragu, utvrđena povreda članka 3. Europske konvencije i članka II/3.(b) Ustava BiH

Postoji povreda apelantovog prava da ne bude podvrgnut mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni zagarantiranog člankom II/3.(b) Ustava BiH i člankom 3. Europske konvencije jer Sud BiH, donoseći osporenu odluku, nije postupio u skladu s pozitivnom obvezom iz članka 3. Europske konvencije prema kojoj je dužan ispitati navode i dokaze koje je apelant ponudio u prilog tvrdnji da postoji stvarni rizik da bi njegovim protjerivanjem u zemlju porijekla bio podvrgnut torturi ili nehumanom ili ponižavajućem tretmanu ili kažnjavanju u značenju članka 3. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-555/09 od 30. svibnja 2009. godine, stavak 35., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 73/09, deportacija stranaca, utvrđena povreda članka 3. Europske konvencije i članka II/3.(b) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.