Ponižavajuće postupanje

Tvrdnja o ponižavajućem tretmanu je ozbiljna stvar i mora biti potkrijepljena jasnim dokazima o povredi, patnji ili trpljenju. Pored toga, tretman mora uzrokovati visok stepen patnje žrtve da bi se ustanovila povreda člana 3. Evropske konvencije. S obzirom na to da nijedan apelant nije dostavio dokaze koji bi potkrijepili tvrdnju da je došlo do povrede prava da se ne bude podvrgnuto mučenju, nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu, Ustavni sud je ove tvrdnje odbio kao neosnovane.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 22/03 od 26. marta 2004. godine, stav 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 24/04, krivični postupak – policijsko iznuđivanje iskaza

Copyrights @ 2021 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.