Općenito

S obzirom na to da su nadležni organi savjesno i detaljno ispitali postoje li razlozi za primjenu načela „non refoulment" (zabrane vraćanja), te utvrdili da ne postoje razlozi za primjenu navedenog načela i o tome dali jasno obrazloženje, Ustavni sud zaključuje da u konkretnom slučaju, u postupku odlučivanja o apelantovom zahtjevu za odobrenje međunarodne zaštite, nije prekršeno apelantovo pravo na zabranu mučenja, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-5148/10 od 9. veljače 2011. godine, stavak 49., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/11, ekstradicija i deportacija, nema povrede članka 3. Europske konvencije

„(...) u predmetnim slučajevima još uvijek nisu donesene tužiteljske odluke, što i jeste cilj istrage, pa se u tom smislu čine donekle opravdanim navodi apelanata da istražni postupci pred Tužiteljstvom BiH traju dugo (iz odgovora na apelacije CJB Bijeljina i Okružnog tužiteljstva u Bijeljini proizlazi da su izvješća u vezi s događajima iz apelacija proslijeđena Tužiteljstvu BiH u lipnju, odnosno kolovozu 2007. godine). U tom kontekstu Ustavni sud podsjeća da je istražni postupak samo jedan segment u procesuiranju i kažnjavanju odgovornih za kaznena djela, a da je cilj svake istrage donošenje tužiteljske odluke, ma kakva ona bila. Promatrajući s tog aspekta, Ustavni sud uviđa patnju i bol apelanata zato što istražni postupci pred Tužiteljstvom BiH još uvijek nisu okončani donošenjem adekvatne tužiteljske odluke." (...) „S obzirom na sve navedeno, uzimajući u obzir odgovore Tužiteljstva BiH da su istražni postupci u tijeku i da su s aspekta pozitivne obveze države nesporno poduzete i još uvijek se poduzimaju odgovarajuće mjere na rasvjetljavanju događaja iz apelacije, i pored činjenice da istražni postupci još uvijek nisu okončani, Ustavni sud navode apelanata o neaktivnosti nadležnih organa na rasvjetljavanju događaja iz apelacija i dovođenje tih navoda u kontekst kršenja prava iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije smatra neutemeljenim." Nema povrede apelantovog prava iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije jer su nadležni organi poduzeli odgovarajuće aktivnosti s ciljem da rasvijetle okolnosti događaja opisanih u apelaciji, te i sada poduzimaju aktivnosti s ciljem da okončaju istražni postupak, čime nadležni organi suštinski u predmetnom slučaju ispunjavaju svoju obvezu, u skladu s pozitivnopravnim propisima. S druge strane, činjenica da predmetni postupak još uvijek nije rezultirao donošenjem adekvatne tužiteljske odluke, promatrana u svjetlu iznesenog i navoda Tužiteljstva BiH da se radi o kompleksnim i složenim predmetima, te da su pojedini postupci u završnoj fazi istrage, u ovom trenutku nije mogla utjecati na drugačije odlučenje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3067/09 od 20. prosinca 2012. godine, st. 37. i 39., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 10/13;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2156/10 od 28. veljače 2013. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/13;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3469/10 od 28. veljače 2013. godine, stavak 34., lišavanje slobode tijekom rata u Bosni i Hercegovini, nema povrede članka 3. Europske konvencije

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije kada je u okolnostima konkretnog slučaja, kod nesporne činjenice da je apelant u relevantnom razdoblju bio u rukama policije, izostala službena istraga o njegovim tvrdnjama o zlostavljanju koje su bile ozbiljne i koje su se odnosile na navedeno razdoblje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3840/13 od 26. listopada 2016. godine, stavak 85., neprovođenje efektivne istrage o apelantovim navodima o zlostavljanju prilikom davanja iskaza, utvrđena povreda članka 3. Europske konvencije

Ustavni sud, ne ulazeći u pitanje opravdanosti donošenja naredbe o obustavi istrage i pritužbi na tu naredbu, zaključuje da postoji kršenje prava iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije jer nadležno tužiteljstvo u predmetu koji se tiče istrage smrti bliskih srodnika apelantica ni nakon šest godina nije odlučilo o pritužbama apelantica protiv naredbe o obustavi istrage u tom predmetu, a pri tome nije ponudilo niti jedan razlog koji bi se mogao smatrati razumnim i opravdanim za dugo trajanje konkretnog postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1638/17 od 17. siječnja 2018. godine, stavak 60., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/18, istraga, utvrđena povreda članka 3. Europske konvencije

Postoji kršenje prava apelanata iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u svezi sa člankom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer su nadležni policijski organi propustili izvršiti svoju pozitivnu obvezu da zaštite apelante kao sudionike Festivala (čiji je cilj bila promidžba prava i kulture LGBT osoba putem filmske umjetnosti kao jedna od metoda borbe za smanjenje homofobije), kao i zbog toga što su organi javne vlasti propustili izvršiti svoju proceduralnu obvezu da istraže propuste u organizaciji osiguranja Festivala i počinitelje napada na apelante.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4319/16 od 19. prosinca 2018. godine, stavak 113., pozitivna obveza, djelotvorna istraga, utvrđena povreda članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije u svezi sa člankom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članka 14. Europske konvencije

U okolnostima konkretnog slučaja, kada je prema informacijama koje ima Ustavni sud, po kaznenoj prijavi apelanata, Tužiteljstvo provelo svega četiri radnje, pri čemu je očit veliki vremenski razmak među njima, odnosno očigledno je da se one ne poduzimaju u kontinuitetu, te da nema nikakve tužiteljske odluke, povrijeđeno je pravo apelanata da se utvrdi jesu li stvarno odgovorne osobe za koje apelanti tvrde da su poduzele određene radnje prema njima, a kamoli da se te osobe eventualno (ako su navodi apelanata točni) kazneno procesuiraju. Ustavni sud opet podsjeća da svaki nedostatak istrage koji podriva (znatno umanjuje) njezinu sposobnost da utvrdi okolnosti slučaja ili odgovornu osobu riskira da prekrši traženi standard djelotvornosti. Ustavni sud smatra da postupanje Tužiteljstva po kaznenoj prijavi apelanata u ovom slučaju, odnosno ispitivanje navoda apelanata prvenstveno nije bilo brzo (ažurno), a rezultat  navedenog je da dvije godine i šest mjeseci nakon događaja Tužiteljstvo „analizira“ predmet „s ciljem donošenja odluke u ovom predmetu“.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3760/19 od 9. lipnja 2021. godine, stavak 43., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 44/21, istraga, utvrđena povreda članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije

Nije povrijeđeno apelantovo pravo na zabranu mučenja, nehumanog i ponižavajućeg postupanja iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije (u svezi s navodima o propustu da mu se u pritvoru pruži adekvatna medicinska njega) kada apelant te navode „vezuje“ za samu činjenicu produljenja pritvora, a iz okolnosti konkretnog predmeta proizlazi da apelant te navode nije, iako je mogao u skladu s relevantnim odredbama ZKPRS i drugih zakona, isticao pred nadležnim organima i tijelima prije podnošenja apelacije Ustavnom sudu, kako bi omogućio nadležnim da budu upoznati s njegovim navodima i eventualno poduzmu odgovarajuće mjere.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3881/21 od 12. siječnja 2022. godine, st. 60–63., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 6/22

U okolnostima konkretnog slučaja samo apelantovo pozivanje na Izvješće Komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja, a da u obzir nisu uzete okolnosti koje su nastupile nakon što je to Izvješće sačinjeno, nije dovoljno da bi učinilo vjerojatnim da će apelant, ukoliko bude izručen Crnoj Gori, biti izložen mučenju ili nečovječnom postupanju koje je zabranjeno člankom II/3.(b) Ustava BiH i člankom 3. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-659/22 od 6. srpnja 2022. godine, stavak 35.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.