Zakonito hapšenje po presudi suda

Apelant nije lišen slobode zbog toga što ne može ispuniti ugovornu obavezu, već zbog izvršenja krivičnog djela koje je kao takvo u vrijeme izvršenja djela bilo propisano zakonom, tako da nema povrede člana 5. Evropske konvencije i člana 1. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-227/03 od 27. oktobra 2004. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05, krivična presuda za krivično djelo prevare

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.