Proceduralne garancije preispitivanja zakonitosti lišavanja ili hapšenja

Činjenica da je Sud BiH odlučio o dvije žalbe protiv istog rješenja u dva odvojena rješenja ne znači da je apelantu na bilo koji način uskraćeno pravo da koristi propisani pravni lijek protiv rješenja o pritvoru, niti da je prekršena neka procesna garancija koju zahtijeva član 5. stav 4. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 6/08 od 13. maja 2008. godine, stav 44, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/08, razlozi za određivanje pritvora, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH;

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje prava na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 4. Evropske konvencije kada odluka donesena u postupku redovne kontrole opravdanosti daljnjeg trajanja mjere pritvora nije dostavljena i apelantovom branitelju po službenoj dužnosti, mada je članom 185. stav 4. izričito propisano da će se sve odluke od čijeg dostavljanja teče rok za žalbu dostaviti i branitelju i optuženom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 10/17 od 7. marta 2017. godine, stav 34, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/17, pritvor, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH;

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.