Prijenos stanarskog prava

S obzirom na to da apelantica nije imala status nosioca stanarskog prava, niti je u vrijeme smrti svog djeda – nosioca stanarskog prava imala pravnu poziciju člana porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava, koje bi, eventualno, moglo predstavljati dio prava na korištenje nekretnine (stana) – ona ne uživa zaštitu iz člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, a time ni zaštitu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine u pogledu svog očekivanja da stekne imovinu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-49/03 od 26. augusta 2004. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 48/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1031/04 od 26. aprila 2005. godine, stav 35, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 48/05;
• Odluka o meritumu broj AP-707/05 od 13. septembra 2005. godine, stav 37, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 86/05

Stanarsko pravo obuhvata pravo članova porodičnog domaćinstva na stjecanje stanarskog prava nakon smrti nosioca stanarskog prava, te pravo na kupovinu stana u skladu s relevantnim propisima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-499/04 od 23. marta 2005. godine, stav 37, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 32/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju ni člana II/3.k) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-380/04 od 26. aprila 2005. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju

Nema povrede prava na imovinu kada su nadležni organi odbili apelantov zahtjev za prijenos stanarskog prava po osnovu zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju s nosiocem stanarskog prava jer među njima nije zasnovana zajednica života. S obzirom na to da apelant, dakle, nikada nije imao konstituirano stanarsko pravo na spornom stanu, niti je po zakonu mogao očekivati da će to pravo steći, on nema „imovinu“ koja je zaštićena članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine ili članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-7/05 od 15. juna 2005. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 58/05

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.