Devizna štednja

Time što nije donesen određeni okvirni zakon kojim bi se reguliralo pitanje isplate stare devizne štednje Bosna i Hercegovina je propustila učinkovito zaštititi pravo na imovinu apelanata, čime su povrijeđena prava koja proizlaze iz člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-494/05 od 9. februara 2006. godine, stav 62, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 35/06;
• Odluka o meritumu broj AP-498/05 od 27. juna 2006. godine, stav 7. i dalje, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 77/06

Ustavni sud zaključuje da su neosnovane predmetne apelacije podnesene protiv Bosne i Hercegovine u vezi s navodima apelanata o povredi prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jer donošenjem Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje nije došlo do neopravdanog miješanja u prava apelanata na imovinu. Također, Ustavni sud zaključuje da se Federacija Bosne i Hercegovine nije umiješala u pravo na imovinu apelanata jer je nadležnost za rješavanje pitanja isplate potraživanja po osnovu stare devizne štednje prenesena na državu.
• Odluka o meritumu broj AP-1391/06 od 4. septembra 2008. godine, stav 47, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 91/08

 

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.