Pravično suđenje – zakonom ustanovljen sud

Postoji povreda prava na pravično suđenje kada sud određen zakonom ne provede kazneni postupak.
• Odluka  broj  U  34/01  od  22.  lipnja  2001.  godine,  st.  21.-25.,  objavljena  u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/01, kazneni postupak nije vodio zakonom određen sud, stvarna nadležnost, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(") Ustava BiH

O reviziji, kao izvanrednom pravnom lijeku, nije odlučivao sud „ustanovljen sukladno zakonu" u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je u postupku o reviziji odlučio sud u vijeću trojice sudaca iako je Zakonom o parničnom postupku predviđeno da u postupku o reviziji rješava sud u vijeću od petorice sudaca.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 421/04 od 25. veljače 2005. godine, st. 26. i 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, postupak po reviziji, nepravilan sastav sudskog vijeća, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(") Ustava BiH

U konkretnom slučaju člankom 23. Zakona o kaznenom postupku BiH, koji se mora čitati u svezi sa člankom 13. Zakona o Sudu BiH, propisana je stvarna, odnosno kaznena nadležnost Suda BiH i u tom smislu ne postoji dvojba da je Sud BiH „sud koji je unaprijed određen zakonom kao nadležni sud da sudi za kaznena djela iz njegove nadležnosti". Dalje, člankom 449. Zakona o kaznenom postupku BiH propisano je kada i pod kojim uvjetima Sud BiH može, odnosno ne može preuzeti predmet iz svoje nadležnosti, koji se u momentu stupanja na snagu Zakona o kaznenom postupku BiH nalazio u nekom drugom sudu. Ustavni sud smatra da je Sud BiH u pogledu osnova za zasnivanje svoje nadležnosti dao detaljno obrazloženje koje ima uporište u navedenim zakonima i koje se ne može ocijeniti kao arbitrarno. Obzirom na navedeno, Ustavni sud smatra da Sud BiH, rješenjem o preuzimanju predmeta nakon što je Okružni sud potvrdio optužnicu i zakazao glavni pretres nakon stupanja na pravnu snagu Zakona o kaznenom postupku BiH, nije povrijedio apelantovo pravo na pravično suđenje u odnosu na zahtjev da mu sudi „zakonom ustanovljeni sud".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 519/07 od 30. siječnja 2010. godine, st. 53. i 54., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/10, ratni zločin, nema povrede članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(") Ustava BiH

Nedostatak proceduralnih pravila o preuzimanju nadležnosti, u postupku vođenom protiv apelanta, sagledanom u cjelini, nije imao za učinak povredu njegovog prava da mu sudi „zakonom ustanovljeni sud” u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 4532/15 od 13. ožujka 2018. godine, stavak 83., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 22/18, kazneni postupak, nadležnost Suda BiH, nema povrede članka II/3.(") Ustava BiH ni članka 6. Europske konvencije

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.