Pravično suđenje – zakonom ustanovljen sud

Postoji povreda prava na pravično suđenje kada sud određen zakonom ne provede krivični postupak.
• Odluka broj U-34/01 od 22. juna 2001. godine, st. 21–25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/01, krivični postupak nije vodio zakonom određen sud, stvarna nadležnost, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

O reviziji kao vanrednom pravnom lijeku nije odlučivao sud „ustanovljen u skladu sa zakonom" u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je u postupku o reviziji odlučio sud u vijeću troje sudija iako je Zakonom o parničnom postupku predviđeno da u postupku o reviziji rješava sud u vijeću od petero sudija.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-421/04 od 25. februara 2005. godine, st. 26. i 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, postupak povodom revizije, nepravilan sastav sudskog vijeća, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

U konkretnom slučaju članom 23. Zakona o krivičnom postupku BiH, koji se mora čitati u vezi sa članom 13. Zakona o Sudu BiH, propisana je stvarna, odnosno krivična nadležnost Suda BiH i u tom smislu ne postoji dvojba da je Sud BiH „sud koji je unaprijed određen zakonom kao nadležni sud da sudi za krivična djela iz njegove nadležnosti". Dalje, članom 449. Zakona o krivičnom postupku BiH propisano je kada i pod kojim uvjetima Sud BiH može, odnosno ne može preuzeti predmet iz svoje nadležnosti, koji se u momentu stupanja na snagu Zakona o krivičnom postupku BiH nalazio u nekom drugom sudu. Ustavni sud smatra da je Sud BiH u pogledu osnova za zasnivanje svoje nadležnosti dao detaljno obrazloženje koje ima uporište u navedenim zakonima i koje se ne može ocijeniti kao arbitrarno. S obzirom na navedeno, Ustavni sud smatra da Sud BiH, rješenjem o preuzimanju predmeta nakon što je Okružni sud potvrdio optužnicu i zakazao glavni pretres nakon stupanja na pravnu snagu Zakona o krivičnom postupku BiH, nije povrijedio apelantovo pravo na pravično suđenje u odnosu na zahtjev da mu sudi „zakonom ustanovljeni sud".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-519/07 od 30. januara 2010. godine, st. 53. i 54, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/10, ratni zločin, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Nedostatak proceduralnih pravila o preuzimanju nadležnosti u postupku vođenom protiv apelanta, sagledanom u cjelini, nije rezultirao povredom njegovog prava da mu sudi „zakonom ustanovljeni sud” u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4532/15 od 13. marta 2018. godine, stav 83, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 22/18, krivični postupak, nadležnost Suda BiH, nema povrede člana II/3.e) Ustava BiH ni člana 6. Evropske konvencije

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.