Pojam „doma"

Držanje u posjedu određene nekretnine i boravak u njoj ukazuju da se ta nekretnina može smatrati domom, koji se, u najširem smislu, može definirati kao mjesto gdje čovjek živi.
• Odluka o meritumu broj AP-1049/05 od 14. marta 2003. godine, stav 42, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 59/06

Stan u kojem je apelant živio dovoljno dugo u vanbračnoj zajednici s nosiocem stanarskog prava da bi se mogao smatrati članom domaćinstva predstavlja njegov dom u smislu člana 8. Evropske konvencije.
• Odluka broj U-65/01 od 25. jula 2003. godine, stav 54, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/03, prenos stanarskog prava na vanbračnog druga, utvrđena povreda člana 8.

Može se smatrati „domom" i stan na kojem nije ostvareno stanarsko pravo, nego je korišten na osnovu rješenja o korištenju stana jer zgrada nije bila tehnički primljena, ali postoje drugi elementi koji ukazuju na postojanje „doma".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-102/03 od 28. aprila 2004. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/04, upravni postupak i upravni spor za povrat u posjed stana na kojem nije stečeno stanarsko pravo jer zgrada u to vrijeme nije bila tehnički primljena

S obzirom na to da se radi o stanu u društvenom vlasništvu, koji je apelant dobio na redovnoj raspodjeli stanova u skladu s normativnim aktima vlasnika stana i utvrđenom rang-listom, nesumnjivo se radi o domu u smislu člana 8. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-26/03 od 30. juna 2004. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, parnični postupak radi iseljenja bespravnog korisnika stana

Ustavni sud smatra da je apelant legalno koristio predmetni stan s obzirom na to da je u njemu stanovao njegov djed s kojim je on imao zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju, te se taj stan može smatrati apelantovim domom u smislu člana 8. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-45/02 od 30. juna 2004. godine, stav 72, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04, prenos stanarskog prava s djeda na unuka, nema povrede člana 8. Evropske konvencije ni člana II/3.f) Ustava BiH

Apelanticinim „domom" u smislu člana 8. smatra se stan u kojem je ona živjela sa svojom majkom do 1993. godine, a zatim zbog rata izbjegla, da bi se vratila i shodno Aneksu 7. ostvarila svoje pravo na povrat kao izbjeglica.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-21/03 od 22. septembra 2004. godine, st. 35. i 36, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 54/04

Stan u kojem apelant živi 14 godina, u kojem obavlja svoje uobičajene aktivnosti i u kojem je nastavio živjeti i nakon bakine smrti, tu zasnovao svoju porodicu i u kojem i danas živi predstavlja apelantov „dom" u smislu člana 8. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-323/04 od 17. decembra 2004. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/05

Stan u kojem je apelant u dugom vremenskom periodu živio sa svojom bakom, te ga je nastavio koristiti i poslije njene smrti predstavlja njegov dom, bez obzira na činjenicu što nije bio prijavljen na adresi spornog stana.
• Odluka broj U-1/02 od 17. decembra 2004. godine, stav 36, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 8/04, prenos stanarskog prava na unuka, ugovor o doživotnom izdržavanju, utvrđena povreda člana 8. Evropske konvencije i člana II/3.f) Ustava BiH

Pojam „dom” obuhvaća kako iznajmljen dom tako i dom u privatnom vlasništvu, te tako i stanove u kojima se stanuje na osnovu stanarskog prava.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-380/04 od 26. aprila 2005. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, prenos stanarskog prava na dijete, nema povrede člana 8. Evropske konvencije ni člana II/3.f) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-455/04 od 12. aprila 2005. godine, stav 21, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 22/06, povrat stana u posjed, nema povrede člana 8. Evropske konvencije ni člana II/3.f) Ustava BiH

„Domom" u smislu člana 8. Evropske konvencije smatra se i stan u koji se neko lice uselilo na osnovu rješenja o dodjeli stana, čak i ukoliko nije zaključilo ugovor o korištenju stana.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-455/04 od 12. aprila 2005. godine, stav 21, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 22/06, povrat stana u posjed, nema povrede člana 8. Evropske konvencije ni člana II/3.f) Ustava BiH

Stan u kojem se živi na osnovu ugovora o zakupu je dom u smislu člana 8. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-418/04 od 22. aprila 2005. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, povrat stana u posjed na osnovu ugovora o zakupu, stan JNA, nema povrede člana 7. Evropske konvencije ni člana II/3.f) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da se navedeni stan treba smatrati apelanticinim domom u smislu člana 8. Evropske konvencije jer je apelantica bila zakonita nositeljica stanarskog prava na predmetnom stanu sve do 1992. godine, kada je zbog ratnih dešavanja napustila Bosnu i Hercegovinu.
• Odluka o meritumu broj AP-1082/04 od 13. septembra 2005. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 8/06, apelacija odbijena jer je propušten prekluzivni rok za povrat stana u posjed

Poslovne prostorije u kojim apelant obavlja advokatsku djelatnost u konkretnom slučaju se mogu smatrati apelantovim domom u smislu značenja člana 8. Evropske konvencije, a s obzirom na prirodu apelantove djelatnosti i način na koji apelant koristi ove prostorije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-301/04 od 23. septembra 2005. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05

„Dom" je faktičko stanje koje ne zahtijeva postojanje pravne osnove.
• Odluka o meritumu broj AP-663/04 od 13. oktobra 2005. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05, ostvarivanje prava na stan, utvrđena povreda člana 8. Evropske konvencije i člana II/3.f) Ustava BiH

Apelanticinim domom se smatra stan u kojem ona živi na osnovu ugovora o korištenju iako nije ostvarila pravnu poziciju nositeljice stanarskog prava na predmetnom stanu.
• Odluka o meritumu broj AP-645/04 od 2. decembra 2005. godine, stav 39, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/06, građanski postupak, stjecanje prava na stan nakon što je nosiocu stanarskog prava otkazan ugovor o korištenju, utvrđena povreda člana 8. Evropske konvencije i člana II/3.f) Ustava BiH

Činjenica da je apelantu ex lege prestalo stanarsko pravo na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o prestanku primjene ZONS-a ne predstavlja prepreku da se sporni stan može smatrati njegovim domom.
• Odluka o meritumu broj AP-964/04 od 3. decembra 2005. godine, st. 23. i 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06

S obzirom na činjenice da je apelantica u dugom vremenskom periodu živjela sa svojim djedom u spornom stanu, te da ga je nastavila koristiti i poslije njegove smrti, predmetni stan predstavlja njen „dom" u smislu člana 8. Evropske konvencije.
• Odluka o meritumu broj U-49/03 od 27. maja 2006. godine, st. 33. i 34, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07, upravni postupak za prenos stanarskog prava

Pojam „dom” obuhvaća kako iznajmljen dom tako i dom u privatnom vlasništvu (vidi Evropski sud za ljudska prava, Gillow protiv Velike Britanije, presuda od 24. novembra 1986. godine, serija A, broj 109, stav 46.f, Kroon protiv Nizozemske, presuda od 27. oktobra 1994. godine, serija A, broj 297-C, stav 31). U skladu s ovom interpretacijom, Ustavni sud je proširio djelokrug člana 8. Evropske konvencije na stanove u kojima se stanuje na osnovu stanarskog prava (vidi Ustavni sud, Odluka broj U-8/99 od 11. maja 1999. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” broj 24/99).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1812/05 od 8. jula 2006. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, stanovi u kojima se stanuje na osnovu stanarskog prava

Postojanje trajnosti življenja i stanovanja djece s nosiocem stanarskog prava u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti roditelja je uvjet za stjecanje svojstva člana porodičnog domaćinstva (vidi Ustavni sud, Odluka broj U-1/02 od 26. septembra 2003. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 8/04, Odluka broj U-12/01 od 25. februara 2002. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/02, i Odluka broj U-140/03 od 21. januara 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 6/04).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1812/05 od 8. jula 2006. godine, stav 34, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, stanovi u kojima se stanuje na osnovu stanarskog prava

U odgovoru na pitanje predstavlja li u konkretnom slučaju porodična kuća, koja se nalazi na parceli koja je u apelanticinom suvlasništvu, apelanticin dom, u skladu sa značenjem člana 8. Evropske konvencije, Ustavni sud konstatira da iz apelacionih navoda proizlazi da apelantica nije živjela u porodičnoj kući, koja se nalazi na parceli koja je u njenom suvlasništvu, nego u kući živi apelanticina majka sa snahom i dvoje djece, dok apelantica u njoj boravi vikendima. Međutim, riječ dom, ipak, obuhvaća i drugi dom, tamo gdje postoji snažna emocionalna vezanost za taj drugi dom. Pri tome, Ustavni sud podsjeća da je Evropski sud u predmetu Demades protiv Turske (vidi Evropski sud, Demades protiv Turske, presuda od 31. jula 2003. godine, tač. 31–34) zaključio da nije uvijek moguće precizno procijeniti što za nekoga predstavlja dom budući da neko može živjeti na dvije lokacije i uspostaviti čvrste emocionalne veze s drugim domom da ga, zapravo, tretira kao pravi dom. Iz tih razloga, Evropski sud je prihvatio da je drugi dom podnosioca predstavke, u ovom slučaju, bio isto što i „dom" u smislu člana 8. Evropske konvencije. Shodno navedenom, Ustavni sud smatra da porodična kuća predstavlja apelanticin dom u smislu člana 8. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-745/17 od 13. februara 2019. godine, stav 54.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.