Općenito

Član 3 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju ne primjenjuje se samo na direktne izbore, već i na indirektne, tj. posredne izbore za zakonodavno tijelo... odnosno ne isključuje posredne izbore, te da ljudi mogu slobodno izražavati svoje mišljenje o konačnom sastavu zakonodavnih tijela i putem posrednih izbora. Takođe, Ustavni sud smatra da Evropski sud za ljudska prava ni u jednoj svojoj odluci nije pokazao namjeru da isključi sistem indirektnih izbora iz člana 3 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 35/03 od 28. januara 2005. godine, stav 46, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Kažnjavanje apelanta za povredu pravila u izbornom procesu nije imalo uticaja na ostvarivanje apelantovog prava na izbor za zakonodavne organe.

• Odluka o meritumu broj AP 952/05 od 8. jula 2006. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, prekršajni postupak protiv političke partije zbog povrede pravila izbornog procesa

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.