Ograničenja prava

Nema povrede člana 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada se apelant, u suštini, žali na određeni izborni sistem zbog kojeg njegovi kandidati nisu izabrani u zakonodavno tijelo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-35/03 od 28. januara 2005. godine, st. 47–51, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Nema povrede prava na „slobodne izbore" iz člana 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada ograničenja propisana Zakonom o sukobu interesa služe legitimnom cilju i sprečavanju zloupotrebe javne funkcije radi ostvarenja lične koristi od strane izabranog funkcionera. Ograničenje ima razumno opravdanje i ne ograničava pasivno biračko pravo apelanta da ugrožava suštinu ovog prava budući da je proporcionalno cilju šire društvene zajednice u smislu transparentnosti izbornog procesa, te objektivnosti, zakonitosti, nezavisnosti i nepristrasnosti apelanta kao izabranog funkcionera u vršenju javne funkcije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3453/09 od 28. aprila 2010. godine, stav 63, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 74/10

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.