Odnos s drugim članovima

Nema kršenja prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi sa članom 6. Evropske konvencije kada apelanti ničim nisu ograničeni u korištenju zakonom propisanih pravnih lijekova, kao i da zakonskoj regulativi u tom pravcu ne nedostaje potreban zakonski kvalitet u odnosu na poštovanje zahtjeva iz navedenih članova, samo zato što zakon ne propisuje obavezno održavanje pretresa pred drugostepenim sudom, niti veći broj vanrednih pravnih lijekova.
• Odluka o meritumu broj AP-215/05 od 12. aprila 2006. godine, stav 100, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 68/06

Nema povrede apelantovog prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi s pravom na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jer je Zakonom o sukobu interesa BiH propisano pravo na žalbu kao pravni lijek koji omogućava nadležnom sudu vršiti sudsku kontrolu odluka CIKBiH u vezi s pravilnom primjenom Zakona o sukobu interesa i da pri tome donosi odluke kojim će otkloniti eventualne povrede izbornog prava i odrediti sankcije zbog neizvršavanja odluke. Navedena ovlaštenja Suda BiH su, prema ocjeni Ustavnog suda, dovoljna da zadovolje zahtjeve člana 13. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3453/09 od 28. aprila 2010. godine, stav 65, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 74/10

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi s pravom na slobodu kretanja iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju kada je zbog propusta redovnog suda da po isteku dva mjeseca ispita je li primijenjena mjera zabrane kojom se ograničava apelanticina sloboda kretanja i dalje potrebna, apelantica lišena mogućnosti da u adversarnom postupku pred sudom ospori izrečene mjere, te da u nedostatku odluke iskoristi djelotvoran pravni lijek propisan zakonom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-715/17 od 22. marta 2017. godine, stav 39, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/17, mjere zabrane

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.