Odnos s drugim člancima

Nema kršenja prava na učinkovit pravni lijek iz članka 13. Europske konvencije u svezi sa člankom 6. Europske konvencije kada apelanti ničim nisu ograničeni u korištenju zakonom propisanih pravnih lijekova, kao i da zakonskoj regulativi u tom pravcu ne nedostaje potrebna zakonska kvaliteta u odnosu na poštovanje zahtjeva iz navedenih članaka, samo zato što zakon ne propisuje obvezno održavanje pretresa pred drugostupanjskim sudom, niti veći broj izvanrednih pravnih lijekova.
• Odluka o meritumu broj AP-215/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 100., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 68/06

Nema povrede apelantova prava na učinkovit pravni lijek iz članka 13. Europske konvencije u svezi s pravom na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju jer je Zakonom o sukobu interesa BiH propisano pravo na priziv kao pravni lijek koji omogućava nadležnom sudu vršiti sudsku kontrolu odluka SIPBiH u svezi s pravilnom primjenom Zakona o sukobu interesa i da pri tome donosi odluke kojim će otkloniti eventualne povrede izbornog prava i odrediti sankcije zbog neizvršavanja odluke. Navedene ovlasti Suda BiH su, prema ocjeni Ustavnog suda, dovoljne da zadovolje zahtjeve članka 13. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3453/09 od 28. travnja 2010. godine, stavak 65., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 74/10

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na učinkovit pravni lijek iz članka 13. Europske konvencije u svezi s pravom na slobodu kretanja iz članka II/3.(m) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju kada je zbog propusta redovnog suda da po isteku dva mjeseca ispita je li primijenjena mjera zabrane kojom se ograničava apelantičina sloboda kretanja i dalje potrebna, apelantica lišena mogućnosti da u adversarnom postupku pred sudom ospori izrečene mjere, te da u nedostatku odluke iskoristi učinkovit pravni lijek propisan zakonom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-715/17 od 22. ožujka 2017. godine, stavak 39., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/17, mjere zabrane

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.