Obezbjeđivanje plaćanja poreza, doprinosa i kazni

Utvrđeni porez na promet sa kaznenom kamatom koji apelant mora da plati predstavlja apelantovu imovinu, a osporenim odlukama nije povrijeđeno apelantovo pravo na imovinu jer utvrđeni porez na promet s kaznenom kamatom ima zakonsku osnovu, propisan je i utvrđen u javnom interesu i nije narušen princip proporcionalnosti između korišćenih sredstava i cilja kojem se teži.

• Odluka o meritumu broj AP 1131/04 od 13. septembra 2005. godine, stav 31, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.