Konferencije u organizaciji/suorganizaciji Ustavnog suda

U periodu od 1997. do 2001. godine, u saradnji sa PHARE programom, Ustavni sud je organizirao niz konferencija i okruglih stolova koji su bili osnov za uspostavljanje odgovarajućih odnosa između Ustavnog suda i ostalih sudskih instanci u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način su napravljeni prvi koraci ka potvrđivanju sistema ustavnog sudstva i sudskog sistema u Bosni i Hercegovini.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je još 2003. godine pokrenuo inicijativu za održavanje susreta ustavnih sudova država regije. U tom kontekstu veoma je važna razmjena iskustava, stavova i prakse o primjeni prava, kao i uspostavljanje stručne saradnje u vezi s drugim pitanjima koja su od zajedničkog interesa i značaja za ustavne sudove zemalja u regiji u kojima ustavno sudstvo ima zajedničke početke i osnove. Ustavni sud je do sada bio domaćin pet regionalnih konferencija.

Počevši od 2017. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, zajedno sa AIRE centrom iz Londona (Advice on Individual Rights in Europe), organizira godišnje konferencije najviših sudova u BiH u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu. Cilj Foruma je unapređenje saradnje između najviših sudskih instanci u Bosni Hercegovini i harmonizacija sudske prakse u Bosni i Hercegovini kako bi ona bila ujednačena s evropskim standardima.

Pregled stručnih skupova u organizaciji/suorganizaciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

 • Sedma godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu „Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa“, Sarajevo, 9. novembar 2023. godine Više

 • Šesta godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu „Odlučivanje u krivičnim predmetima organiziranog kriminala – standardi korištenja dokaza pribavljenih savremenim komunikacionim tehnologijama“, Jahorina, 16. i 17. novembar 2022. godine Više

 • Peta godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu „Harmonizacija sudske prakse u Bosni i Hercegovini – predstavljanje Izvješća o primjeni standarda zaštite prava iz čl. II/3.(b) i II/3.(f) Ustava BiH, tj. čl. 3. i 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i jedinstvene Baze sudske prakse“, Mostar, 18. i 19. novembra 2021. godine Više

 • Četvrta godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu „Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH“, Sarajevo, 25. maj 2021. godine Više

 • Regionalna konferencija ustavnih sudova „Izdvojena mišljenja u ustavnim odlukama“, online konferencija, 11. decembar 2020. godine Više

 • Treća godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu „Pravo na suđenje u razumnom roku“, Jahorina, 15. novembar 2019. godine Više

Pravo na suđenje u razumnom roku – Zbornik radova

 • Regionalna konferencija ustavnih sudova „Sloboda vjeroispovijesti u ustavno-sudskoj praksi“, Teslić, 16–18. oktobar 2019. godine Više

Sloboda vjeroispovijesti u ustavno-sudskoj praksi – Zbornik radova

 • Druga godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu „Posebne istražne radnje“, Banja Luka, 14. i 15. novembar 2018. godine Više

Posebne istražne radnje  – Zbornik radova

 • Regionalna konferencija ustavnih sudova „Porezno pravo i ustavno sudstvo“, Brčko, 13. april 2018. godine Više

Porezno pravo i ustavno sudstvo - Zbornik radova

 • Prva godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu „Pravo na obrazloženu sudsku presudu – obavezni standardi u sudskim postupcima“, Sarajevo, 6. i 7. novembar 2017. godine Više

Pravo na obrazloženu sudsku presudu – obavezni standardi u sudskim postupcima – Zbornik radova

 • Regionalna konferencija ustavnih sudova „Ustavni sudovi – proklamirana i stvarna neovisnost“, Jahorina, 5–7. oktobar 2017. godine Više

Ustavni sudovi – proklamirana i stvarna neovisnost – Zbornik radova

 • Regionalna konferencija ustavnih sudova „Odluke Evropskog/Europskog suda za ljudska prava i njihov utjecaj na standarde nacionalnih ustavnih sudova“, Sarajevo, 7–9. april 2016. godine Više

Odluke Evropskog/Europskog suda za ljudska prava i njihov utjecaj na standarde nacionalnih ustavnih sudova – Zbornik radova

 • Međunarodna konferencija „Ustavni sud između negativnog zakonodavca i pozitivnog aktivizma“, Sarajevo, 27. mart 2014. godine. Konferencija je održana u okviru Programa obilježavanja jubileja 50 godina ustavnog sudstva u Bosni i Hercegovini. Više

Ustavni sud između negativnog zakonodavca i pozitivnog aktivizma – Zbornik radova

 • Međunarodni seminar „Budžet Ustavnog suda, odlučujući faktor njegove neovisnosti“, Sarajevo, 14. i 15. oktobar 2004. godine

Budžet Ustavnog suda, odlučujući faktor njegove neovisnosti – Zbornik radova

 • Okrugli stol „Tranzicijska iskustva ustavnih sudova s posebnim osvrtom na zaštitu ljudskih prava“, Sarajevo, 20–22. maj 2004. godine. Prvi okrugli stol održan na inicijativu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za saradnju ustavnih sudova nastalih raspadom bivše SFRJ.

 • Okrugli stol „Primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u Bosni i Hercegovini“, Praksa Ustavnog suda BiH, entitetskih sudova i sudova Distrikta Brčko, Sarajevo, 15. i 16. novembar 2001. godine

Primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u Bosni i Hercegovini – Zbornik radova

 • Međunarodna konferencija „Odnosi između ustavnih sudova i drugih sudskih instanci“, Sarajevo, 18. i 19. mart 2000. godine

Odnosi između ustavnih sudova i drugih sudskih instanci – Zbornik radova

 • Okrugli stol „Prosljeđivanja prethodnih pitanja pred Ustavnim sudom BiH“, Teslić, 8. i 9. decembar 2000. godine  

Ustavni sud BiH i druge sudske instance

 • Okrugli stol „Apelaciona jurisdikcija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine“, Sarajevo, 29. novembar 1999. godine

Ustavni sud BiH i druge sudske instance

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.