Ostali oblici saradnje i promocije zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, te vladavine prava

Saradnja i razmjena iskustava s drugim ustavnim sudovima i njihovom praksom izuzetno su važni za razvoj moderne ustavnosudske prakse. Ovu saradnju Ustavni sud ostvaruje učestvovanjem na međunarodnim stručnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima i redovnim održavanjem bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država, na kojima se razgovara o temama od zajedničkog interesa za ustavno sudstvo i sudovanje.

Pored intenzivne i sadržajne saradnje s ustavnim sudovima iz regije, Ustavni sud BiH ostvaruje dobru saradnju i s drugim evropskim sudovima, posebno s ustavnim sudovima Savezne Republike Njemačke, Republike Turske i Republike Austrije. U posljednje vrijeme otpočela je i saradnja s Ustavnim sudom Ruske Federacije, i to prisustvovanjem na međunarodnim konferencijama koje organizira taj ustavni sud.

Svjestan svoje šire društvene odgovornosti, Ustavni sud svoje aktivnosti proširuje i na saradnju s različitim obrazovnim institucijama i udruženjima studenata, prije svega pravnih nauka, iz zemlje i inostranstva. Organizirane grupe studenata redovno posjećuju Sud i imaju priliku neposredno se upoznati s njegovim radom i razgovarati o pravnim pitanjima iz nadležnosti Ustavnog suda. U okviru te saradnje potpisani su sporazumi o saradnji s jednim brojem pravnih fakulteta (Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli).

Ustavni sud ima i značajnu podršku i kontinuiranu saradnju sa stranim ambasadama, fondacijama i predstavnicima međunarodnih institucija: delegacijom Evropske unije, Uredom Vijeća Evrope, Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i drugim.

Navedena saradnja tokom godina nadilazila je aktivnosti razmjene informacija i promocije zajedničkih vrijednosti i podrazumijevala je značajnu finansijsku podršku za realizaciju različitih projekata Ustavnog suda. Zahvaljujući podršci vlada Sjedinjenih Američkih Država, Republike Austrije, Grčke, Velike Britanije, Republike Francuske, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske, Savezne Republike Njemačke i Kraljevine Norveške, Ustavni sud je obnovio dio svojih prostorija, unaprijedio informacioni sistem i izdavačku djelatnost, te dopunio svoj bibliotečki fond.

U okviru saradnje i uz finansijsku podršku Njemačke fondacije za međunarodnopravnu saradnju (IRZ), Fondacije Konrad Adenauer (KAS) i AIRE centra, s kojima Ustavni sud ima višegodišnju uspješnu saradnju, realiziran je veliki broj značajnih aktivnosti, organizirane konferencije, štampane stručne publikacije itd.

Kao vodeći pravni autoritet u zemlji, s ciljem jačanja pravosudnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini i pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine općenito, Ustavni sud ostvaruje značajnu saradnju i razmjenu iskustava s domaćim pravosudnim institucijama učestvovanjem na raznim seminarima i savjetovanjima. Posebno je značajna saradnja sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca na čijim se edukacijama sudije i zaposleni Suda pojavljuju u ulozi edukatora.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.