Pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu - Godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini o temi „Pravo na obrazloženu odluku - obavezan standard u postupku pred sudom“

Pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu - Godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini o temi „Pravo na obrazloženu odluku - obavezan standard u postupku pred sudom“

AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kao suorganizatori, u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine, organizirali su u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu Godišnju konferenciju „Pravo na obrazloženu odluku - obavezan standard u postupku pred sudom“.

Konferencija se održava 6. i 7. novembra 2017. godine u hotelu Bristol u Sarajevu.

Konferencija se fokusira na standarde Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP) u vezi s pravom na obrazloženu sudsku odluku kao ključnog elementa prava na pravično suđenje. Učesnici diskutiraju o praksi sudova u BiH u kontekstu ovih standarda, a s ciljem unapređenja kvaliteta sudskih odluka, pravne sigurnosti i zaštite prava građana u BiH.

U radu Konferencije učestvuje oko 60 predstavnika najviših sudskih instanci u Bosni i Hercegovini: predsjednik, potpredsjednici i sudije, registrar i šefovi odjela Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) i službenici Sekretarijata VSTVBiH, predsjednica, potpredsjednik i sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, potpredsjednica i sudije Ustavnog suda Republike Srpske, predsjednik, sudije i registrar Suda Bosne i Hercegovine, predsjednik i sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, sudije Vrhovnog suda Republike Srpske, predsjednik i sudije Apelacionog suda Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, predsjednik Pravosudne komisije Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, direktori centara za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, kao i domaći i međunarodni pravni eksperti koji na Konferenciji učestvuju na poziv organizatora AIRE Centra.

Prvu godišnju konferenciju u okviru Pravosudnog foruma za BiH otvorio je Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH, a učesnicima su se obratili i g. Selim Karamehić, član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Matthew Lawson, zamjenik šefa Misije Velike Britanije u BiH i gđa Biljana Braithwaite, menadžerka Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra u Londonu.

Pravosudni forum za BiH je organiziran uz pomoć Britanske vlade s ciljem poboljšanja primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i podrške pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za evropske integracije. Forum treba da doprinese dodatnom unapređenju saradnje među najvišim sudskim instancama u Bosni Hercegovini i harmonizaciji sudske prakse u Bosni i Hercegovini, te ujednačavanju s evropskim standardima, time i pravnoj sigurnosti svih građana u BiH.

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.