Deseti forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Dana 10. i 11. novembra 2023. godine u Sarajevu je održan Deseti godišnji regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu pod nazivom „Uspostavljanje ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa: Evropski okvir“.

Fokus ovogodišnjeg foruma bio je na ključnim izazovima i prilikama za uspostavljanje veće ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa, s naglaskom na Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, tačnije na zaštitu člana 8. Evropske konvencije (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života u kontekstu sudskih postupaka), uzimajući u obzir mjere zaštite predviđene članom 6. Evropske konvencije (pravo na pravično suđenje). 

Ove teme posebno su aktuelizirane u posljednje vrijeme kako se sudovi i drugi državni organi suočavaju s pitanjima prihvatljivosti dokaza pribavljenih presretanjem elektronskih komunikacija putem EncroChata, Sky ECC-a, ANOM-a i drugih sličnih izvora. Ova pitanja aktuelna su i u Evropi s obzirom na to da tehnologija svakodnevno napreduje, transformirajući time način istraživanja i procesuiranja zločina te vođenja sudskih postupaka.

U radu Foruma u ime Ustavnog suda BiH učestvovali su Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda, Mirsad Ćeman i Zlatko M. Knežević, potpredsjednici Ustavnog suda, Ledi Bianku, sudija Ustavnog suda, Sevima Sali-Terzić, registrar, Erda Začiragić, šefica Kabineta predsjednika, i Ermina Dumanjić, šefica Odjeljenja za ustavnosudsku praksu.

Predsjednica Ustavnog suda BiH Valerija Galić je u uvodnom obraćanju naglasila kako u razvijenom digitalnom dobu u kojem živimo zaštita podataka i transparentno pravosuđe postaju sve značajniji aspekti društva.  

„Uspostavljanje ravnoteže između zaštite podataka, i u vezi s tim prava na privatni život s jedne strane i transparentnog pravosuđa s druge strane, ključno je za očuvanje demokratskih vrijednosti, prava građana i vladavine prava općenito. Ovaj forum pružit će jedinstvenu priliku za diskusiju o ovom važnom pitanju, a rasprava koja će uslijediti zasigurno će rezultirati kvalitetnim zaključcima”, kazala je Galić.

Forum su organizirale nevladine organizacije AIRE centar i Civil Rights Defenders, uz podršku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. 

Ovaj događaj okupio je više od 100 učesnika, uključujući sudije i potpredsjednika Evropskog suda za ljudska prava, te predsjednike pravosudnih institucija, sudije, predstavnike civilnog društva, kao i druge pravne eksperte iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije, ali i šire.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.